Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

hol logoΖημίες μετά από φορους 10,72 εκατ. ευρώ παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2010 ο Ομιλος της Hellas Online (HOL) έναντι ζημιών 11,76 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η ζημίες προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν στα 9,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτιωμένη εικόνα από αυτή του αντίστοιχου διαστήματος του 2009, όπου οι ζημίες έφταναν τα 11,89 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα ενοποιημένα αποτελέσματα που περιλαμβάνουν τα μεγέθη της Hellas Οnline και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., η εταιρεία παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 49% και διαμορφώθηκε στα 47,732 εκατ. ευρώ (από 31,979 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα).

«Στο α’ τρίμηνο αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα της εμπορικής συμφωνίας με τη Vodafone» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ τριμήνου 2010 έχει αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με το τέλος του 2009 και ανέρχεται σε 311.856 πελάτες, που αντιστοιχούν σε 28,3% μερίδιο αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2010, βελτιωμένα αισθητά σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009, όπου η εταιρεία είχε EBITDA 1,4 εκατ. ευρώ.

 

Παραμένει στην κατηγορία επιτήρησης η HOL

Παραμένει στην κατηγορία Επιτήρησης, όπου μεταφέρθηκε στις 3.7.2009 με την από 2.7.2009 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Χ.Α., το σύνολο των μετοχών της Hellas OnLine. 

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι στην από 29.06.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, δεν αποφασίσθηκαν συγκεκριμένες και δεσμευτικές ενέργειες σχετικά με την υλοποίηση της περιλαμβανομένης στην Ημερήσια Διάταξη της ως άνω Συνέλευσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εισφορά σε είδος, καθόσον οι αναφερόμενες στην από 13.05.2009 σχετική Ανακοίνωση της Εταιρίας και των εταιριών VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. (Vodafone), ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Intracom Holdings) και World Equities Investments Holdings S.A., διαπραγματεύσεις ευρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη. 

Στις 31 Ιουλίου 2009, η Vodafone και η Intracom Holdings, σε συνέχεια της ως άνω από 13.05.2009 σχετικής ανακοίνωσης, γνωστοποίησαν ότι οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ της Vodafone και της Εταιρίας, ολοκληρώθηκαν και οι δύο εταιρείες προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία. 

Επακολούθησε:

α) η λήψη απόφασης στις 16.12.2009 από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρίας και της Vodafone, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίθηκε η απόσχιση από την τελευταία και η εισφορά, απορρόφηση και αναδοχή από την Εταιρία του κλάδου της Vodafone που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών (DSL), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με ημερομηνία Ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.07.2009 και

β) η έγκριση των ανωτέρω με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Κ2-13060/28.12.2009 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 14811/29.12.2009). Οι αντιστοιχούσες στον κλάδο 28.775.838 νέες μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 18,5% επί του νέου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από τις 02.02.2010. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €99.548.844,80, διαιρούμενο σε 155.545.070 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,64.

 

26/05/2010 - imerisia.gr / capital.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;