Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Ως συνέχεια του θέματος: Αγωγή

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης εκδόθηκε στις 30/8/2010. Με λίγα λόγια, το δικαστήριο θεώρησε ότι τα ιστολόγια δεν αποτελούν Τύπο και για αυτό η υπόθεση αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 681Δ ΚΠολΔ. Θα πρέπει η αγωγή να ξανακατατεθεί με την κανονική διαδικασία.

Βρίσκω λογική την απόφαση και το σκεπτικό με το οποίο ελήφθη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το δικαστήριο δέχεται ότι ο διαχειριστής ενός ιστολογίου δεν έχει αντικειμενική ευθύνη για τα σχόλια που κατατίθενται σε αυτό με τον ίδιο τρόπο που ο εκδότης π.χ. μιας εφημερίδας έχει αντικειμενική ευθύνη για τα άρθρα που εμφανίζονται στην εφημερίδα του.

Είναι μια θετική εξέλιξη για τα (ερασιτεχνικά) ιστολόγια.

Η απόφαση (PDF)

 

16/09/2010 - gurforum.org

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;