( 0 ψήφοι )

Τέρµα στο φορολογικό απόρρητο µε τη δηµοσίευση στο ίντερνετ...

Τα εισοδήµατα εκατοµµυρίων φορολογουµένων σχεδιάζει να αναρτήσει στο Διαδίκτυο το υπουργείο Οικονοµικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο TaxisNET να µπορούν να βλέπουν τι δήλωσε στην Εφορία και τι φόρο πλήρωσε ο κάθε φορολογούµενος, είτε πρόκειται για τον γείτονα είτε για τον υπουργό Οικονοµικών.

Οι υπέρµαχοι της συγκεκριµένης πρακτικής υποστηρίζουν ότι η άσκηση κοινωνικών πιέσεων θα οδηγήσει στον περιορισµό της φοροδιαφυγής, οι πολέµιοι κάνουν λόγο για το τέλος του φορολογικού απορρήτου και κατάφωρη παραβίαση προσωπικών δεδοµένων. Το υπουργείο Οικονοµικών, όπως προκύπτει από δηλώσεις του γενικού γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοµήδη Σπινέλλη, προωθεί την άµεση ανάρτηση των καταλόγων στο Διαδίκτυο για όλους τους φορολογουµένους, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. «Ο µάγκας µε τα 5 πολυτελή αυτοκίνητα και τις βίλες θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη φορολόγηση, δεν µπορεί να δηλώνει εισοδήµατα που δεν δικαιολογούν τον τρόπο ζωής του», είπε χθες στον Ant1.

Τι λέει ο νόμος για τη δημοσίευση
Διατάξεις που ήδη ισχύουν
Η υποχρέωση των Εφοριών να συντάσσουν καταλόγους φορολογουµένων προβλέπεται ήδη από τη δεκαετία του ’'80 και περιγράφεται µε σαφήνεια στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις που ήδη ισχύουν, ο προϊστάµενος κάθε Εφορίας συντάσσει καταλόγους µε το ονοµατεπώνυµο του φορολογουµένου ή την επωνυµία της επιχείρησης, τα δηλωθέντα εισοδήµατα και τον φόρο που αναλογεί. Ο κατάλογος τοποθετείται σε «πρόσφορη θέση» στις Εφορίες ώστε να έχει πρόσβαση όποιος επιθυµεί και µπορεί να δηµοσιοποιείται και από τις εφηµερίδες. Ορισµένα στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών υποστηρίζουν ότι η διάταξη αυτή αφορά µόνο ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες. Αλλοι, ερµηνεύοντας την ίδια διάταξη, υποστηρίζουν ότι µπορεί να αφορά το σύνολο των φορολογουµέ νων, καθώς στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Οικονοµικών µε απόφασή του να προσδιορίζει ποιοι ακριβώς θα περιλαµβάνονται στους καταλόγους.

Η πρώτη λίστα
Με τον τελευταίο φορολογικό νόµο, προβλέφθηκε οι κατάλογοι αυτοί, να δηµοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο! Οπως διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, ο σχεδιασµός αφορά τη δηµοσιοποίηση της πρώτης λίστας µε την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του 2009 µε την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης, εφόσον γνωµοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πρόσβαση στις λίστες θα έχουν όλοι όσοι έχουν κωδικούς πρόσβασης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους –ενώ θα υπάρχουν και περιορισµοί. Για παράδειγµα, εξετάζεται το ενδεχόµενο να µην µπορούν να δουν τα στοιχεία περισσότερων από 20 φορολογουµένων ανά µήνα, ενώ δεν θα είναι δυνατή η ανάκτηση πληροφοριών προηγούµενων ετών. «Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται η µαζική εξαγωγή δεδοµένων προστατεύοντάς τα έτσι από επεξεργασία που δεν δικαιολογείται από τον σκοπό της διάταξης αυτής, όπως π.χ. την εµπορική εκµετάλλευση των οικονοµικών στοιχείων», λέει στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών που χειρίζεται την υπόθεση.

Δηµοσίευση υπό όρους σε πολλές χώρες
 Σε αρκετές πολιτείες της Αµερικής και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων των πολιτών προσπερνώντας τα όρια της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Νοµικοί κύκλοι επισηµαίνουν ότι η πρόθεση του υπουργείου Οικονοµικών κατ’ εφαρµογήν του πρόσφατου φορολογικού νόµου για την υπό προϋποθέσεις ανάρτηση στο Διαδίκτυο φορολογικών δηλώσεων πολιτών µπορεί να είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδοµένα, όµως ήδη έχει βρει πεδίο εφαρµογής σε άλλες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η Φινλανδία όπου η νοµοθεσία για τη δηµοσιοποίηση των φορολογικών δεδοµένων δεν προσκρούει στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πολιτών που βλέπουν δηµοσιοποιηµένα τα εισοδήµατά τους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει προειδοποίηση προς τη Φινλανδία να προστατεύει τη βάση των φορολογικών δεδοµένων των πολιτών της, ιδιαίτερα όταν αυτά γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης µε σκοπό την εµπορία. Υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης που ισοδυναµεί µε την άρση του φορολογικού απορρήτου έχουν ταχθεί υπό όρους διάφορες πολιτείες στην Αµερική και χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Νορβηγία και η Ιρλανδία.

Προβληµατισµοί
Το θέµα, όπως λένε νοµικοί, είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τη γειτονική Ιταλία. Κατά τη διάρκεια δηµόσιας διαβούλευσης είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων προβληµατισµοί σχετικά µε το κατά πόσον η δηµοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα των υψηλά αµειβόµενων, τους βάζει στο... στόχαστρο µε κίνδυνο να αυξηθεί ακόµη και ο δείκτης της εγκληµατικότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί µε το πλέγµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων στη χώρα µας διατυπώνουν ενστάσεις για την εφαρµογή στην πράξη των νοµοθετικών προθέσεων του υπουργείου. «Η δηµοσιοποίηση των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης στο Διαδίκτυο µπορεί να θεωρηθεί ότι εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου) που προστατεύει την προσωπική ζωή των πολιτών» λένε χαρακτηριστικά νοµικές πηγές. Συµπληρώνουν δε ότι ακόµη και το εισόδηµα θεωρείται αναπόσπαστο µέρος των προσωπικών δεδοµένων, πολύ περισσότερο όταν από τη διαδικτυακή ανάρτηση γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση στον καθένα προσωπικών στοιχείων όπως η οικονοµική εφορία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκει ο φορολογούµενος ή η διεύθυνση κατοικίας του, στοιχεία που εµπίπτουν στον στενό πυρήνα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.

 

19/10/2010 - tanea.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;