( 0 ψήφοι )

internet userΗ ανοδική τάση των τελευταίων ετών συνεχίζεται, τόσο όσον αφορά στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας το 2010, το α΄ τρίμηνο του 2010, το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή ανέρχεται στο 48,4%  και το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο στο 44,4%.

Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή και διαδικτύου μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από όλους τους χώρους πρόσβασης, δηλαδή κατοικία, χώρο εργασίας, χώρο εκπαίδευσης, γειτονικά, φιλικά ή συγγενικά σπίτια, ξενοδοχεία, internet cafe κλπ.

Tην τελευταία πενταετία (2006-2010) η αύξηση που παρατηρείται ανέρχεται για:

  • χρήση ηλεκτρονικoύ υπολογιστή  στο 28,7%
  • πρόσβαση στο διαδίκτυο στο 53,6%

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το ίδιο διάστημα είναι 6,5% για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή  και 11,4% για τη χρήση του διαδικτύου.

Προφίλ χρηστών διαδικτύου

Εξετάζοντας τα ποσοστά πρόσβασης στο διαδίκτυο, με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του έτους, προκύπτει το «προφίλ» όσων χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο.  Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 25-34, μέσου μορφωτικού επιπέδου απόφοιτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Καθημερινή χρήση πραγματοποιεί το 70,1% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το  Α΄ τρίμηνο του 2010, ενώ τακτική χρήση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα, πραγματοποιεί το 91,9%.

Κυριότερος  τόπος  πρόσβασης   παραμένει  η κατοικία με 86,2%, ενώ όσον αφορά στην πρόσβαση από άλλους χώρους (11,3%), τα internet cafés παραμένουν στην πρώτη θέση με 78,8%.

Μεγάλη μείωση (περίπου 40%), σε σχέση με το 2009, παρατηρείται στην πρόσβαση από σημεία ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (hot spots), γεγονός που μπορεί, ωστόσο, να αποδοθεί και να αντισταθμιστεί με την  αύξηση (περίπου 58%) που παρατηρείται στη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητού ή έξυπνου κινητού (smartphone) τηλεφώνου είναι κατ΄ εξοχήν ανδρική συνήθεια (68,8%). Πρόκειται για άτομα μέσου μορφωτικού επιπέδου ?απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 16-24 ετών, η οποία, ωστόσο, διαφέρει από αυτή των χρηστών του διαδικτύου, γενικά.

Παρατηρείται αλματώδης αύξηση των χρηστών του διαδικτύου στα Νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη (ποσοστό αύξησης 24% σε σχέση με το 2009), καθώς, επίσης, και στην Κεντρική Ελλάδα με  ποσοστό αύξησης 22% σχετική σταθερότητα παρατηρείται στα ποσοστά στη Βόρεια Ελλάδα και την Αττική.

Σύμφωνα με τη Eurostat, παράγοντες κινδύνου, ώστε ένα άτομο να αποκλείεται από την ηλεκτρονική ενσωμάτωση (e-inclusion), αποτελούν:

  • η ηλικία,
  • το επίπεδο εκπαίδευσης,
  • η ασχολία.

Συγκεκριμένα, κάποιος θεωρείται ότι αποκλείεται από την ηλεκτρονική / τεχνολογική ενσωμάτωση εάν:

  • ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 55-74 ετών,
  • δεν έχει ολοκληρώσει καμία εκπαιδευτική βαθμίδα ή έχει ολοκληρώσει χαμηλή εκπαιδευτική βαθμίδα, δηλαδή γυμνάσιο ή κατώτερες τεχνικές σχολές,
  • δεν είναι εργαζόμενος (άνεργος, συνταξιούχος ή άλλες περιπτώσεις μη οικονομικά ενεργού ατόμου).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 7 στους 10 δεν αντιμετωπίζουν κανένα παράγοντα κινδύνου ή αντιμετωπίζουν έναν το πολύ, ενώ 3 στους 10 αντιμετωπίζουν, τουλάχιστον, δύο από τους προαναφερθέντες παράγοντες.

Λόγοι χρήσης του διαδικτύου

Οι λόγοι χρήσης του διαδικτύου είναι ποικίλοι και ολοένα αυξανόμενοι. Όπως και πέρυσι, η αναζήτηση πληροφοριών και on-line υπηρεσιών παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (ποσοστό 93,4%). Εννέα στους δέκα, από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του έτους, αναζήτησαν πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ οκτώ στους δέκα το χρησιμοποίησαν για επικοινωνία.

Αρκετές από τις δραστηριότητες παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα σε σχέση με το 2009, όπως η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών, η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, η αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα, η αναζήτηση ή η αποστολή αιτήσεων για εύρεση εργασίας και η αναζήτηση για υπηρεσίες εκπαίδευσης, καθώς και η συμμετοχή σε on-line εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αύξηση παρουσιάζουν ορισμένες από τις χρήσεις του διαδικτύου, κυρίως  αυτές που αφορούν στην αναζήτηση πληροφοριών υγείας σχετικά με κακώσεις, τραύματα, ασθένειες, διατροφή (αύξηση 42,3%) και στο «κατέβασμα» λογισμικού (αύξηση 28,7%) εξαιρουμένου του λογισμικού για παιχνίδια. Μικρότερη αύξηση παρουσιάζουν η ανάγνωση on-line ή το «κατέβασμα» εφημερίδων και περιοδικών (αύξηση 14,4%), η ακρόαση / παρακολούθηση web ραδιοφώνου / web τηλεόρασης (αύξηση 13,7% ) και η αποστολή μηνυμάτων  σε chat sites, blogs και ομάδες συζήτησης (My Space, Facebook), η συμμετοχή σε fora και η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (αύξηση 11% περίπου). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία χρήση αποτελεί την κυριότερη για την ηλικιακή ομάδα 16 - 24 ετών (39,3%).

Μικρή αύξηση, κατά 4% περίπου, σημειώνεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αφού οι συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες φτάνουν το 29,5%.

 

10/12/2010 - imerisia.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;