Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

ΕΕΤΤΣυνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στα πλαίσια της παρουσίασης της Ρυθμιστικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΕΕΤΤ για το 2011 καθώς και του ρόλου της στην Αντιπροεδρία του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστικών Τηλεπικοινωνιών (BEREC).

Tα βασικά σημεία της ομιλίας του Προέδρου δρ. Λ. Κανέλλου, όσον αφορά τις Τηλεπικοινωνίες, είναι τα εξής:

 1. Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της αγοράς
  • Νέος κύκλος ανάλυσης αγορών τόσο για την χονδρική αγορά όσο και το LLU. Θα ληφθεί υπόψη και το VDSL του ΟΤΕ.
  • Eπικαιροποίηση του RUO (προσφορά αναφοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο) και του RBO (προσφορά αναφοράς χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης) ώστε να συμπεριλάβουν και το VDSL.
  • Νέο μοντέλο ελέγχου των πακέτων του ΟΤΕ.
  • Προσδιορισμός τελών τερματισμού κινητής και σταθερής, προς την κατεύθυνση της μείωσης.
  • Έκδοση Κανονισμού Διαχείρισης Συχνοτήτων στο δίκτυο πρόσβασης προκειμένου να ελαχιστοποιούνται οι αμοιβαίες παρεμβολές κατά τη μετάδοση σημάτων xDSL
  • Τροποποίηση Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου.
  • Αναβάθμιση διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να μειωθεί η χρήση φυσικών εγγράφων και κατά συνέπεια χαρτιού.
 2. Προστασία του καταναλωτή και ενθάρρυνση της αξιοποίησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  • Επέκταση του Κόμβου Μέτρησης Ευρυζωνικών Χαρακτηριστικών (ΚΟΜΕΧ) και απεικόνιση των αποτελεσμάτων στον Χάρτη Ευρυωνικότητας της ΕΕΤΤ
  • Οργάνωση υπηρεσιών σύγκρισης τιμών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  • Διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας των Υπηρεσιών Πολυμεσικών Πληροφοριών
  • Εξυπηρέτηση καταναλωτών, μέσω του Τομέα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
  • Συμμετοχή στις δράσεις της «Ψηφιακής Ελλάδας 2020», όπου συμμετέχει και το adslgr.com
 3. Βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
  • Άρση τεχνολογικών περιορισμών στη χρήση της ζώνης GSM και χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης που λήγουν το 2012. Πρόκειται για άδειες φάσματος στα 900MHz της Wind και της Vodafone οι οποίες λήγουν το 2012 και ως εκ τούτου βγαίνουν σε δημοπρασία 4 blocks των 2x5MHz.
  • Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για συχνότητες και κεραίες
  • Αδειοδότηση Κινητών Υπηρεσιών Δορυφορικών Επικοινωνιών
  • Επέκταση Εποπτείας Φάσματος στην Περιφέρεια

Τα βασικότερα σημεία της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε είναι τα εξής:

 • Σε ερώτηση του adslgr.com σχετικά με τον τρόπο εξισορρόπησης της ΕΕΤΤ, ανάμεσα "στην προστασία της επένδυσης του ΟΤΕ σε δίκτυα VDSL και την μη απαξίωση του εξοπλισμού των εναλλακτικών παρόχων", ο κ. Κανέλλος αναγνώρισε πως οι εναλλακτικοί πάροχοι αντιμετωπίζουν έμπρακτες (και όχι ρυθμιστικές) δυσκολίες ανάπτυξης ιδιόκτητου δικτύου σε επίπεδο τοπικού υποβρόχου. Κατά συνέπεια η μόνη διαφαινόμενη λύση είναι η ρύθμιση της χονδρικής αγοράς και η επέκταση του RBO, κάτι που όπως σημείωσε αποτελεί πισωγύρισμα για τους εναλλακτικούς παρόχους και επιστροφή στην εποχή του bitstream.

  Σχετικά με το VDSL και τις τεχνικές του λεπτομέρειες, ο κ. Κωττής, καθηγητής στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ και μέλος της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, έχει αναλάβει την θεσμοθέτηση ενός συνόλου κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν τον τρόπο χρήσης του δικτύου πρόσβασης (από τα αστικά κέντρα μέχρι τις εγκαταστάσεις των τελικών χρηστών), ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αμοιβαίες παρεμβολές των τεχνολογιών ADSL και VDSL. Οι κανόνες αυτοί θα αφορούν όλους τους παρόχους και όχι μόνο τον ΟΤΕ.

 • Σε ερώτηση δημοσιογράφου, μεταφέρθηκε στον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ η "προειδοποίηση ανώτατου στελέχους του ΟΤΕ" σύμφωνα με την οποία "αν η ΕΕΤΤ ρυθμίσει το VDSL, τότε ο ΟΤΕ θα σταματήσει την ανάπτυξη του". Ο Πρόεδρος απάντησε πως κάτι τέτοιο είναι επιλογή του ΟΤΕ ενώ αντιθέτως η Ρυθμιστική Αρχή δεν έχει ανάλογη επιλογή αφού η Ευρωπαϊκή νομοθεσία υποχρεώνει, σύμφωνα με την ανάλυση αγορών 4 και 5, την σχετική ρύθμιση προϊόντων όπως το VDSL. Μάλιστα σημείωσε την πρόσφατη καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον της Γερμανίας, σχετικά με ανάλογη υπόθεση της DT.

 • Το adslgr.com έθεσε στον Πρόεδρο το θέμα του ανταγωνισμού στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας, αναφέροντας τις εξής τρεις αρνητικές εξελίξεις:
  • Την σχεδόν απόλυτη ταύτιση των συμβολαίων κινητής τηλεφωνίας τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών
  • Την σταδιακή αύξηση του μοναδιαίου SMS και την εξίσωση της τιμής του με το SMS περιαγωγής στην Ε.Ε. (0.12€)
  • Την μεγάλη διαφορά μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής της ομιλίας (πάνω από 5 φορές ακριβότερα)
  Ο κ. Κανέλλος απάντησε πως η ΕΕΤΤ παρακολουθεί το θέμα και πως εντός του 2011 θα συστήσει Παρατηρητήριο Τιμών για αυτόν τον σκοπό, ενώ θα προχωρήσει και σε νέες μειώσεις τελών τερματισμού με αναλύσεις κλήσεων εντός των οικείων δικτύων και των δικτύων προς τρίτους.

 • Στο θέμα των αδειών χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στα 900MHz, ο Πρόεδρος ανέφερε πως το διαθέσιμο φάσμα είναι 4 blocks των 2x5MHz ενώ ένα 5ο block το οποίο αυτή την στιγμή χρησιμοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι πολύ πιθανόν να απελευθερωθεί. Η αποτίμηση για κάθε block κυμαίνεται μεταξύ των 60 και 90 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2011 και οι άδειες λήγουν το 2012.

  Ως προς τον τρόπο δημοπράτησης επανάλαβε τους δύο δυνατούς τρόπους που έχει προδιαγράψει η ΕΕΤΤ στην σχετική δημόσια διαβούλευση (PDF | 1,7mb | 48 σελίδες):
  • Πρώτος τρόπος: δημοπράτηση των 4 blocks εκ του μηδενός. Με τον τρόπο αυτό, ο παρόχος ο οποίος θα πλειοδοτήσει θα λάβει τις συχνότητες
  • Δεύτερος τρόπος: δημοπράτησης δύο blocks αποκλειστικά για τους δύο τωρινούς ιδιοκτήτες (Wind και Vodafone) και σε δεύτερη φάση δημοπράτηση των υπολειπόμενων δύο blocks σε όλους τους ενδιαφερόμενους
 • Ο κ. Κανέλλος τόνισε πως η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και πλέον αίρει τους τεχνολογικούς περιορισμούς χρήσης του φάσματος στα 900 και στα 1800MHz προκειμένου οι εταιρείες να είναι ελεύθερες να παραδώσουν όποιες υπηρεσίες αυτές επιθυμούν (3G, UMTS, LTE κ.α.).

 • Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ, αρμόδιος για θέματα Τηλεπικοινωνιών, έκανε ειδική αναφορά στον νέο πλαίσιο αδειοδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με το οποίο η ΕΕΤΤ θα είναι η αρμόδια υπηρεσία για την διεκπεραίωση της έκδοσης της άδειας. Ο κ. Συρίγος είπε πως σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ καταβάλει προσπάθειες ώστε ο μηχανισμός κατάθεσης και διακίνησης των απαραίτητων εγγράφων να είναι ηλεκτρονικός. Σημειώνοντας πως στην αρχή της εφαρμογής του νέου πλαισίου η διαδικασία θα γίνεται "χειροκίνητα" τόνισε πως σε κάθε περίπτωση ο στόχος της έκδοσης αδειών εντός 4 μηνών παραμένει σε ισχύ.

 • To adslgr.com έθεσε και το θέμα της μη-μεταφοράς των μειώσεων στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στην αγορά της σταθερής τηλεφωνίας, με εξαίρεση τον ΟΤΕ. Ο Πρόεδρος απάντησε πως η ΕΕΤΤ εξετάζει την περαιτέρω μείωση των τελών τερματισμού εντός του 2011 και θα εξετάσει και το θέμα αυτό. Επίσης θέσαμε ερώτηση στον Πρόεδρο σχετικά με τις παραβάσεις του Κανονισμού Πολυμεσικής Επικοινωνίας και την προστασία του καναλωτή.

 • Ο Πρόεδρος τόνισε πως είναι πιθανόν η χώρα να υιοθετήσει εγκαίρως την νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Τηλεπικοινωνίες (Telecoms Package 2009). Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών η οποία προετοιμάζει το σχετικό σχέδιο νόμου.

 • Σε σχετική ερώτηση για την κατοχή θέσης σημαντικής ισχύος στην αγορά της Cosmote, ο Πρόεδρος απάντησε πως αυτό θα το απαντήσουν οι σχετικές αναλύσεις αγορών που θα τρέξουν μέσα στο 2011.

 • Έγινε αναφορά στο νέο θεσμικό πλαίσιο που προωθείται από την κυβέρνηση σχετικά με την ψηφιακή τηλεόραση. Σύμφωνα με τον προς ψήφιση νόμο, θα διαχωρίζεται πλέον ο πάροχος περιεχομένου από τον πάροχο δικτύου. Η ΕΕΤΤ στο νέο τοπίο θα έχει αρμοδιότητα αδειοδότησης του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος και εποπτείας των παρόχων δικτύου.

 • Τέλος δήλωσε πως ο λειτουργικός διαχωρισμός είναι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το ύστατο ρυθμιστικό εργαλείο και πως προς το παρόν δεν βλέπει την ανάγκη ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Τα πλήρη κείμενα της Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ για τις Τηλεπικοινωνίες αλλά και του ρόλου της στο Berec είναι τα εξής:

Τέλος παρατίθεται το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Δελτίο Τύπου:

20 Ιανουαρίου 2011

Παρουσίαση Ρυθμιστικής Στρατηγικής της ΕΕΤΤ για το 2011 και ρόλος ΕΕΤΤ στην Αντιπροεδρία του BEREC

Το πολύπλευρο Σχέδιο Δράσης της ΕΕΤΤ για το 2011 και τον ηγετικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ανάληψη της Αντιπροεδρίας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), παρουσίασε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος.

Η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί το 2011 ως έτος κομβικής σημασίας στους τομείς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λήγει η προθεσμία που έχει τεθεί στα κράτη μέλη για προσαρμογή τους στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, ενισχύεται ο ρόλος του BEREC και ξεκινούν οι εργασίες του νεοσύστατου Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ταχυδρομικών Αγορών (ERGP), με στόχο την προώθηση απελευθέρωσης των ταχυδρομικών αγορών.

Στην Ελλάδα, το κανονιστικό περιβάλλον αναμορφώνεται ριζικά μέσω σειράς νομοθετικών παρεμβάσεων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι: α) Το σχέδιο νόμου για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών. β) Το προτεινόμενο νέο καθεστώς αδειοδότησης κεραιών που επιφυλάσσει κεντρικό συντονιστικό ρόλο στην ΕΕΤΤ. γ) Ο νέος τηλεπικοινωνιακός νόμος που ενσωματώνει το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο στην ελληνική νομοθεσία. δ) Ο προς ψήφιση νόμος για τη ρύθμιση των ραδιοτηλεοπτικών θεμάτων και τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, που αναθέτει στην ΕΕΤΤ την αρμοδιότητα αδειοδότησης του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος και εποπτείας των παρόχων δικτύου.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω νομοθετικ
ών αλλαγών και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές που εποπτεύει (δίκτυο VDSL, Fiber to the Home, προκήρυξη αδειών κινητής τηλεφωνίας κλπ) η ΕΕΤΤ έχει εκπονήσει για το 2011 ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης με τους εξής στρατηγικούς άξονες :

 1. Για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
  1. Προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και συνεχής ανάπτυξη της αγοράς
  2. Προστασία του καταναλωτή και ενθάρρυνση της αξιοποίησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
  3. Βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων
 2. Για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
  1. Ανάπτυξη της Ταχυδρομικής Αγοράς κατά την πορεία προς την πλήρη απελευθέρωση
  2. Διασφάλιση της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας για την προστασία του πολίτη
 3. Για την Αντιπροεδρία του BEREC
  1. Αξιοποίηση της ιδιαίτερα σημαντικής θέσης ευθύνης που ανατέθηκε στην ΕΕΤΤ μέσω της ομόφωνης εκλογής, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, του Προέδρου της ως αντιπροέδρου του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών.
  2. Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στη στελέχωση και λειτουργία του γραφείου του BEREC.
  3. Ένταξη και προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στον πανευρωπαϊκό διάλογο, όπως αναφορικά με τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, τη διεθνής περιαγωγή φωνής και δεδομένων, την αγορά εκκίνησης κλήσεων από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, την ενιαία πολιτική του ραδιοφάσματος, τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, το «διαδίκτυο των πραγμάτων» κλπ.

Η ΕΕΤΤ είναι απόλυτα έτοιμη να αναλάβει τον αναβαθμισμένο ρόλο της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να υποδεχθεί τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές και να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις από τις εξελίξεις στις αγορές που εποπτεύει. Στόχος είναι το 2011 να αποτελέσει νέο εφαλτήριο ψηφιακής ανάπτυξης και να συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων σε ασύρματα δίκτυα προς όφελος της αγοράς, του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας.

 

20/01/2011 - nm96027 / adslgr.com

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;