Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

satellites

Σύμφωνα με έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής η Βρετανία καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνα εξαρτώμενη από τις δορυφορικές υπηρεσίες γεω-εντοπισμού θέσης. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη και χρησιμοποιείται σε τομείς που ξεκινούν από την μετακίνηση εμπορευμάτων μέχρι τον συγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η Ακαδημία εκφράζει τους φόβους της για το ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος εφαρμογών που βασίζονται στις υπηρεσίες αυτές χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας των.

Ο δρ. Μάρτιν Τόμας ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής που συνέταξε την αναφορά, δήλωσε στο BBC:

"Δεν ισχυριζόμαστε πως ο ουρανός θα πέσει στα κεφάλια μας, ούτε πως έρχεται κάποια καταστροφή."

"Υποστηρίζουμε πως υπάρχει μία συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση από συστήματα στα οποία οι άνθρωποι βασίζονται αρκετά. Και υπάρχει πιθανότητα η ταυτόχρονη πτώση κάποιων συστημάτων να προκαλέσει εμπορική ζημιά ή ακόμα και απώλεια ζωής."

Δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) όπως το αμερικανικό GPS χρησιμοποιούνται ευρέως από τους ανθρώπους σε όλο και περισσότερες εφαρμογές. Εκτός από την προφανή χρήση στην οδήγηση ενός αυτοκινήτου, το GPS χρησιμοποιείται σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και δίκτυα δεδομένων, χρηματο-οικονομικά συστήματα, στην ναυτιλία και τις αερομεταφορές, την γεωργία, τους σιδηροδρόμους, σε διασωστικές επιχειρήσεις καθώς και σε έκτακτες συνθήκες. Η ευρεία χρήση του συστήματος δεν οφείλεται μόνο στον αρκετά ακριβή προσδιορισμό θέσης αλλά και στην παροχή επίσης ακριβούς πληροφορίας χρόνου (συγχρονισμός).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μία πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του δικού της δορυφορικού συστήματος Galileo, εκτίμησε πως το 6 με 7% του ετήσιου Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (περίπου 800 δις €) εξαρτάται με κάποιον τρόπο από τα δεδομένα του GPS.

H έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανικής αποτελεί την πρώτη εκτίμηση για τον βαθμό εξάρτησης των υπηρεσιών στην Βρετανία από το σήμα του GPS καθώς και το πόσο ευάλωτες είναι σε μία πιθανή κατάρρευση του συστήματος. Προκειμένου να δώσει ένα απλουστευτικό παράδειγμα η επιτροπή σημειώνει πως το σήμα του GPS είναι το ίδιο αδύναμο με με μία λάμπα που βρίσκεται 20.000km μακρυά. Από το παράδειγμα αυτό καταλαβαίνει κανείς πόσο ευάλωτο είναι το σήμα του GPS από σκόπιμες, ανθρώπινες ή φυσικές παρεμβολές όπως η έντονη ηλιακή δραστηριότητα.

Ο δρ. Μάρτιν Τόμας πρόσθεσε:

"Καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως η Βρετανία εξαρτάται ήδη επικίνδυνα από το GPS ως την μοναδική πηγή προσδιορισμού θέσης, πλοήγησης και χρόνου (PNT)."

"Καταλήξαμε πως τα οποιαδήποτε εφεδρικά και εναλλακτικά συστήματα είναι είτε ανεπαρκή είτε μη ελεγμένα, πως η σκόπιμη παρεμβολή είναι πολύ εύκολη και πως οι κίνδυνοι από αυτήν είναι συνεχώς αυξανόμενοι, πως κανείς δεν έχει την πλήρη εικόνα των εξαρτήσεων από το GPS και πως οι κίνδυνοι αυτοί είναι διαχειρίσιμοι αν η κυβέρνηση και οι εταιρείες εργαστούν από κοινού."

Η επιτροπή της Βασιλική Ακαδημίας Μηχανικής καταλήγει σε 10 προτάσεις οι 3 εκ των οποίων είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα και η ενθάρρυνση των χρηστών να αντιμετωπίσουν με όποιον τρόπο μπορούν τα δικά τους προβλήματα από την εξάρτηση από το GPS. Δύο άλλες προτάσεις αφορούν τον εξοπλισμό και ειδικότερα την δημιουργία ενός κυβερνητικού ερευνητικού προγράμματος για την βελτίωση της κεραίας λήψης του συστήματος. Επίσης η έκθεση προτείνει ως πιθανή εναλλακτική λύση το επίγειο σύστημα eLoran.

Οι υπόλοιπες προτάσεις αφορούν τον τομέα πολιτικής δράσης. Η πλέον δραστική από αυτές προτείνει η απαγόρευση συσκευών που προκαλούν παρεμβολές σε δέκτες GPS. Εγκληματικές συμμορίες χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό αυτό για να αποκρύψουν την θέση τους όπως π.χ. στην περίπτωση GPS συστήματος κλεμμένου αυτοκινήτου. Τέτοιες συσκευές παρεμβολής μπορούν να αγοραστούν μέσω διαδικτύου έναντι 20 λιρών, ενώ κάποιες από αυτές μπορούν να παραλύσουν τους δέκτες GPS μίας ολόκληρης περιοχής. Αν και υπάρχει ήδη σχετική νομοθεσία στην Βρετανία, η έκθεση της επιτροπής ζητάει από την Ofcom την αυστηρότερη τήρηση της.

 

09/03/2011 - nm96027 / adslgr.com με πηγή από BBC

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;