Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

hol logo

Αύξηση 34,3% λειτουργικής κερδοφορίας και έσοδα στα €56,4 εκατ.
  • Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα €15,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2011 από €11,2 εκατ. το αντίστοιχο του 2010
  • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 15,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο
  • 415.415 LLU συνδρομητές

Η hellas online ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγέθη της hellas online και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2011 καταδεικνύουν τους υψηλούς ρυθμούς υγιούς ανάπτυξης που συνεχίζει να παρουσιάζει η hellas online ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η εταιρία και το 2011 προσελκύει με σταθερό ρυθμό νέους LLU πελάτες, διασφαλίζει αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση, και συνεχίζει τις επικεντρωμένες επενδύσεις σε υποδομές, υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και συστήματα διασφάλισης εσόδων.

Εξέλιξη συνδρομητικής βάσης 1oΤ 2011 4οΤ 2010 3οΤ 2010 2οΤ 2010 1οΤ 2010
Ενεργοί συνδρομητές LLU 415.415 391.612 355.411 335.826 311.856
Καθαρές νέες συνδέσεις LLU 23.803 36.201 19.585 23.970 29.308
Μερίδιο αγοράς LLU 28.47% 28.45% 27.73% 27.98% 28.30%
Σύνολο ευρυζωνικών συνδρομητών 424.636 401.495 365.767 346.478 323.586
Καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις 23.141 35.728 19.289 22.892 27.577

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του α’ τριμήνου του 2011 ανήλθε σε 415.415 πελάτες, αύξηση 33,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 28,5%.

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα:

σε ευρώ1οΤ 20114οΤ 20103οΤ 20102οΤ 20101οΤ 2010
Έσοδα 56.386.457 57.903.680 54.329723 51.444.247 48.706.553
EBITDA 15.020.231 10.744.885 15.116.203 11.742.572 11.185.326

Τα ενοποιημένα έσοδα για το α’ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 15,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα €56,4 εκατ. από €48,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,0 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 26,6% για το α’ τρίμηνο του 2011, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, σε σχέση με το 2010 όπου το EBITDA ανήλθε σε €11,2 εκατ.

Οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα €16,9 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2011 από € 17,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε €-5,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2011 από €-9,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, γεγονός που οφείλεται στα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και στις μειωμένες αποσβέσεις.

Επενδύσεις
Οι επενδύσεις του ομίλου το α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθαν στα €8,4 εκατ., ενώ έφτασαν συνολικά τα €346,9 εκατ. από τις αρχές του 2006, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του μεγαλύτερου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας καθώς και τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της εταιρίας εκτείνεται σε πάνω από 4.057 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 70% των γραμμών του ΟΤΕ με 311 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

Πρόσφατες Εξελίξεις
H Vodafone άλλαξε την αρχική της απόφαση και ανακοίνωσε πρόσφατα την μερική συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της hellas online. Κατά το α’ τρίμηνο του 2011, αξιόλογη ενίσχυση παρουσίασε η κοινή πελατειακή βάση των δύο εταιριών από τη διάθεση κοινών συνδυαστικών πακέτων κινητής, σταθερής και adsl internet σε οικιακούς συνδρομητές.

Διευρύνοντας το portfolio εταιρικών λύσεων, η hellas online λάνσαρε το hol office double play, τη νέα πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη, και αξιόπιστη λύση επικοινωνίας που απευθύνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρές επιχειρήσεις προσφέροντας δωρεάν χρόνο ομιλίας προς τα κινητά όλων των δικτύων, σε ένα ανταγωνιστικό πάγιο.

Στο ισχυρό εταιρικό πελατολόγιο της εταιρίας προστέθηκαν νέοι πελάτες όπως ΕΟΤ, Καζίνο Ρόδου, ΑΧΑ Ασφαλιστική, ICAP Outsourcing, Hellenic Logistics κα. Επιπρόσθετα, υφιστάμενοι πελάτες επέλεξαν την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών.

Τέλος, η hellas online πρότεινε στους oμολογιούχους την τροποποίηση των όρων αποπληρωμής του κεφαλαίου του δανείου και την πρόβλεψη νέων χρηματοοικονομικών δεικτών. Το αίτημα της εταιρίας για την τροποποίηση του δανείου εξετάζεται από τους ομολογιούχους και η οριστικοποίηση των τελικών όρων του ομολογιακού δανείου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2011».

“Παρά την ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για την χώρα και την αγορά των τηλεπικοινωνιών ειδικότερα, η hellas online συνεχίζει, αταλάντευτα, την αναπτυξιακή πορεία της, πάντα στοχεύοντας σε μια ισορροπημένη, κερδοφόρα ανάπτυξη. Με την στήριξη των μετόχων μας, που συνεχίζουν να επενδύουν στην επιτυχία της εταιρίας και τη μεγάλη προσπάθεια που όλοι μας καταβάλλουμε, υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας για ποιότητα υπηρεσίας και εξυπηρέτησης αλλά και για πραγματική οικονομία.» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης.

* Το EBITDA είναι ένας οικονομικός δείκτης που ορίζεται και χρησιμοποιείται από την Εταιρία και δεν αναγνωρίζεται από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.


Σημείωση για μελλοντικές εκτιμήσεις:
Ορισμένες εκτιμήσεις στο παρόν που δεν αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα είναι μελλοντικές εκτιμήσεις και μπορούν να εντοπιστούν από τη χρήση σχετικής ορολογίας όπως των όρων «πιστεύει», «εκτιμά», «σχεδιάζει», «προβλέπει», «αναμένει», «προτίθεται», «σκοπεύει» , «μπορεί», «αναμένεται να», «θα», «θα συνεχίσει», «θα πρέπει να», «αποβλέπει», «προσδοκά» ή παρόμοιων εκφράσεων καθώς και των αποθετικών των παραπάνω ρημάτων ή άλλων παραλλαγών αυτών ή ανάλογης ορολογίας ή από τις αναλύσεις στρατηγικής, σχεδίων, προοπτικών, προσδοκώμενης ανάπτυξης, στόχων, μελλοντικών συμβάντων ή προθέσεων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις παρουσιάζουν τις τρέχουσες απόψεις μας για τα επικείμενα συμβάντα και είναι υποκείμενες σε ορισμένους δεδομένους ή και αγνώστους κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Σειρά παραγόντων μπορούν να επηρεάσουν τα πραγματικά μας αποτελέσματα, την απόδοση ή τα επιτεύγματα κατά τρόπο που αυτά τελικά να είναι ουσιωδώς διαφορετικά από τα μελλοντικά αποτελέσματα, την απόδοση ή τα επιτεύγματα που τυχόν εκφράζονται ή υπονοούνται με τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις. Δεδομένων των αβεβαιοτήτων στις μελλοντικές εκτιμήσεις, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προβλεπόμενα αποτελέσματα ή γεγονότα θα επιτευχθούν και εφιστούμε την προσοχή σας να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις εκτιμήσεις.

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις αναφέρονται μόνο στην ημερομηνία του παρόντος εγγράφου και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης να ανανεώνουμε ή επικαιροποιούμε δημόσια οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν προκειμένου να συνάδουν αυτές με τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες, στα γεγονότα, στις συνθήκες ή τους όρους που αποτέλεσαν τη βάση για τις εν λόγω μελλοντικές εκτιμήσεις.


 

Πηγή: adslgr.com

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;