Διαφήμιση
( 3 ψήφοι )
Ευρετήριο Άρθρου
Τεχνολογικό χάσμα και ελλειματική ανάπτυξη
- Καινοτομούν οι ελληνικές επιχειρήσεις;
- Τεχνολογικός μετασχηματισμός και διεθνείς άμεσες επενδύσεις
- Οικονομική προσαρμογή και καινοτομία μετά την κρίση
- Χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και αποτελέσματα καινοτομίας
- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Ανοιχτό λογισμικό
- Εθνική ερευνητική πολιτική...
- Η δραστηριότητα ευρεσιτεχνιών
- dot-communism
Όλες οι Σελίδες
Ανοιχτό λογισμικό
Ευκαιρία για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς υπηρεσιών;
Θ. Καρούνος, ερευνητής στο εργαστήριο βέλτιστου σχεδιασμού δικτύων της σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών η/υ στο ΕΜΠ

Το ανοιχτό λογισμικό αποτελεί ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης λογισμικού που κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς. Ανοιχτό είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Πρόκειται δηλαδή για ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού, το οποίο βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα (σειρά εντολών που γράφονται σε γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστών), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις αυτού που το χρησιμοποιεί.

Σήμερα σε πολλές χώρες το Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αποτελεί ισότιμη επιλογή στους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα. Η απήχηση του ΕΛ/ΛΑΚ γίνεται περισσότερο αντιληπτή όταν εταιρείες λογισμικού όπως η ΙΒΜ, η Ηewlett Ρackard κτλ. προσαρμόζουν το επιχειρηματικό μοντέλο τους στα νέα δεδομένα που αυτό δημιουργεί, δηλαδή το λογισμικό είναι πλέον μέσο για την παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης λύσεων.
Μερικά από τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του ανοιχτού λογισμικού είναι τα εξής:
α) χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα στην κωδικοποίηση των δεδομένων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά,
β) είναι ασφαλές γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να ελέγξει τις λειτουργίες όλων των υπο-προγραμμάτων,
γ) εξασφαλίζει καλύτερη αξιοποίηση υλικού, αφού δεν απαιτεί συνεχείς αναβαθμίσεις των υπολογιστών για κάθε νεότερη έκδοση του λογισμικού και
δ) διατίθεται ελεύθερα μέσα από το Διαδίκτυο με οδηγίες χρήσης και τεχνική τεκμηρίωση.
Το ΕΛ/ΛΑΚ έχει μια αλληλένδετη και αμφίδρομη σχέση με το Διαδίκτυο. Η ραγδαία εξάπλωση του ΕΛ/ΛΑΚ τα τελευταία 15 χρόνια έχει στηριχθεί στην ευρεία χρήση του Διαδικτύου, αλλά και η ανάπτυξη του Διαδικτύου, ειδικότερα των δικτύων νέας γενιάς, βασίζεται στο Ελεύθερο Λογισμικό. Ολα τα προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσονται με διαφάνεια συνεργατικά από κοινότητες εθελοντών προγραμματιστών απ΄ όλον τον κόσμο· σήμερα περισσότερα από 150.000 διαφορετικά προϊόντα ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσονται και συντηρούνται από περίπου 2 εκατομμύρια προγραμματιστές. Τα προγράμματα διορθώνονται και εμπλουτίζονται συνεργατικά μέσω Διαδικτύου και έτσι οι βελτιωμένες εκδόσεις κυκλοφορούν ταχύτατα αντιμετωπίζοντας τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται άμεσα.

Στην Ελλάδα περισσότεροι από 4.000 προγραμματιστές και εξειδικευμένοι χρήστες συμμετέχουν σε κοινότητες όπως το ellak.gr, hellug.gr και το athenswireless.net. Μέσα από εθελοντικές πρωτοβουλίες έχουν ελληνοποιηθεί δημοφιλή πακέτα λογισμικού, όπως Μozilla, ΟpenΟffice, ΚDΕ, GΝΟΜΕ κ.ά. και έχουν δημιουργηθεί ελληνικοί οδηγοί χρήσης αυτών των πακέτων.
Το συνεργατικό μοντέλο ανάπτυξης διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου που αφιερώνει ο κάθε εθελοντής προγραμματιστής, ενώ καθημερινά εκατομμύρια ώρες εργασίας αφιερώνονται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη βελτίωση και τη δοκιμή δεκάδων χιλιάδων έργων ανοιχτού λογισμικού.
Η μεγάλη χρήση του Ιnternet σε όλον τον κόσμο διαμορφώνει πλέον νέες συνθήκες για το πώς μοιραζόμαστε αυτά που δημιουργούμε ή αγοράζουμε. Σήμερα δεκάδες χιλιάδες αγαθά και προϊόντα, όπως βιβλία, μουσική, βίντεο, άρθρα, φωτογραφίες, διατίθενται και σε ψηφιακή μορφή. Τα ψηφιακά αγαθά έχουν την πολύ σημαντική ιδιότητα ότι είναι άυλα και έτσι όταν μοιραζόμαστε ένα αντίγραφο δεν στερούμαστε το πρωτότυπο.

Αυτή η νέα πραγματικότητα δημιουργεί νέες απαιτήσεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, το κοπιράιτ (copyright) ρυθμίζει τα δικαιώματα των δημιουργών. Το copyright θεσμοθετήθηκε αρχικά για να διασφαλίσει τους συγγραφείς από τη μη νόμιμη επανεκτύπωση των βιβλίων τους και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα έργα.
Το Ιnternet και οι τεχνολογίες ψηφιοποίησης οδήγησαν από πολύ νωρίς σε νέες μορφές αδειοδότησης του ψηφιακού περιεχομένου. Το πρώτο παράδειγμα εναλλακτικής αδειοδότησης είναι το copyleft. Το copyleft αξιοποιεί το θεσμικό πλαίσιο του copyright και το τροποποιεί έτσι ώστε ο δημιουργός να επιτρέπει την ελεύθερη αντιγραφή του έργου του.
Η χρήση του Διαδικτύου από εκατομμύρια χρήστες για τη διακίνηση ψηφιακού περιεχόμενου συνέβαλε στο να επανεξετασθεί και ο τρόπος διάθεσης και του πολιτιστικού περιεχομένου. Το 2001 ο Lawrence Lessig, μέσα από την εμπειρία μιας δικαστικής διαμάχης για την επέκταση της χρονικής περιόδου διαρκείας των πνευματικών δικαιωμάτων, σχεδίασε τις άδειες Creative Commons με στόχο να συμβάλει στο να αρθούν οι ελλείψεις του copyright που εξυπηρετούσε τους δημιουργούς τη μη ψηφιακή περίοδο.

Οι άδειες Creative Commons επιτρέπουν στους δημιουργούς να επιλέξουν τον τρόπο αδειοδότησης των έργων τους και τους χρήστες να χρησιμοποιούν χωρίς νομικά κωλύματα τα έργα που διατίθενται στο Διαδίκτυο. Οι άδειες Creative Commons, όπως και οι άδειες του ανοιχτού λογισμικού, συμβάλλουν στη δημιουργία κοινών ψηφιακών αγαθών που διατίθενται ελεύθερα μέσα από το Διαδίκτυο και διαμορφώνουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη νέων μορφών δημιουργικότητας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, καθώς και νέων μορφών συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.
Ενας τρόπος ενίσχυσης του ανοιχτού χαρακτήρα του Διαδικτύου είναι η διάδοση του ανοιχτού λογισμικού και του ελεύθερου περιεχομένου. Με την αύξηση της χρήσης του Ιnternet από όλο και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών- στην Ελλάδα σήμερα ένας στους τρεις πολίτες και δύο στους τρεις νέους κάτω των 35 χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο- αυξάνεται η ζήτηση για ελεύθερα διαθέσιμη πληροφορία από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της πληροφορίας συμβάλλει και σε αλλαγές που συνδράμουν στην ενδυνάμωση του πολίτη και οδηγούν στη διαμόρφωση νέων σχέσεων με το κράτος και την αγορά, ενώ οι συνεργατικές εφαρμογές και το γρήγορο Ιnternet συμβάλλουν στο να αναπτυχθούν εναλλακτικά και οριζόντια μοντέλα οργάνωσης που καθιστούν προς το παρόν ανέφικτο τον απόλυτο έλεγχο του Διαδικτύου από την αγορά ή/και το κράτος.

Η πρόκληση για την ελληνική αγορά πληροφορικής είναι αν θα μπορέσει να ανασυνταχθεί αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται μέσω των νέων τάσεων στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που ευνοούν τη συνάθροιση της ζήτησης και την προσφορά «εικονικών υποδομών» (virtual networks, virtual computing, virtual storage, software as a service κτλ.). Οι κρατικές υπηρεσίες, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα περισσότερο προς υπηρεσίες αρκετές εκ των οποίων δεν εξαρτώνται από τοπικές υποδομές και παρέχονται εξ αποστάσεως. Η πιο βασική μας προτεραιότητα ίσως πρέπει να είναι το πώς θα αναπτυχθεί και στη χώρα μας μια νέα παραγωγική βάση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αξιοποιεί πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού και ελεύθερα διαθέσιμο περιεχόμενο.δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;