Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

ψηφιακή ελλάδα λογότυποΤέσσερις νέες προσκλήσεις ανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, οι προσκλήσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις στο Δημόσιο Τομέα και εντάσσονται στη κυβερνητική στρατηγική για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η πρώτη πρόσκληση (Πρόσκληση 13), προϋπολογισμού 50.000.000€, απευθύνεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αφορά την υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Η δεύτερη πρόσκληση (Πρόσκληση 14), προϋπολογισμού 70.000.000€, αφορά δράσεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η τρίτη πρόσκληση (Πρόσκληση 15), προϋπολογισμού 50.000.000€, αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση και επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η τέταρτη πρόσκληση (πρόσκληση 16), προϋπολογισμού 20.000.000€, αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών και την ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, κύριο Αντώνη Μαρκόπουλο, «κάθε πρόσκληση έχει συγκεκριμένο στόχο, αποσκοπεί στην υλοποίηση καλά σχεδιασμένων παρεμβάσεων και στην ουσιαστική αναμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από κάθε φορέα. Προσβλέπουμε σε μία εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα Υπουργεία, ώστε κάθε ένα ευρώ να πιάσει πραγματικά τόπο και να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε σοβαρές δυσλειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών


© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008 - 2010

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;