Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

O διαγωνισμός πραγματοποιείται πρώτη φορά κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα με την ευθύνη των Πανεπιστημίων Πειραιά, Aιγαίου και EMΠ και του Eλληνικού Kέντρου Διαλειτουργικότητας.

Τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση διοργανώνουν τα Πανεπιστήμια Πειραιά, Αιγαίου, το ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ελληνικού Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στοχεύει στην ενθάρρυνση και προβολή της νεανικής καινοτομίας στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με μεθοδολογία ανάλογη με αυτή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (European eGovernment Awards).

Τον διαγωνισμό υποστηρίζουν φορείς της δημόσιας διοίκησης, επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Η διοργάνωση θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τις καλύτερες ιδέες και πρωτότυπες εφαρμογές που αναδεικνύουν τον ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διακυβέρνηση, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με αναφορά στον πολίτη, στις επιχειρήσεις και στο κοινωνικό σύνολο.

Κατηγορίες και έπαθλα

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη συμμετοχή τους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α) Καλύτερη Ιδέα: Αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Για την υποβολή απαιτείται η κατάθεση σχετικής τεκμηρίωσης, με κείμενο, σχέδια και αναφορές. (Χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ και περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της καλύτερης ερευνητικής ιδέας σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας).

Β) Καλύτερη Εφαρμογή: Αφορά την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης εφαρμογής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Για την υποβολή απαιτείται η κατάθεση σχετικής τεκμηρίωσης καθώς και διαδικτυακού

τόπου με την προς επίδειξη πρωτότυπη εφαρμογή. (Χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft).

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστημίων σε ομάδες ή ατομικά. Επιπλέον, επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων από μίας υποψηφιοτήτων.

Προθεσμίες

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Οι καλύτεροι υποψήφιοι θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουλίου, ενώ η τελική επιλογή και η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθούν 10-12 Σεπτεμβρίου.

 

06/07/2010 - ethnos.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;