Διαφήμιση
( 1 ψήφος )

Sleep with pc«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι η έκθεση στις ραδιοσυχνότητες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σχετίζεται με την ποιότητα του ύπνου». Αυτό είναι το συμπέρασμα των ερευνητών Έβελυν Μόλερ και Μάρτιν Ρόοσλι του Πανεπιστημίου της Βασιλείας στην Ελβετία οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα για τις επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον ύπνο.

Τα ισχυρά σημεία της εν λόγω μελέτης, σύμφωνα με τους συγγραφείς, είναι το μεγάλο μέγεθος του δείγματος και η χρήση διαφόρων πηγών έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα και άλλες πηγές έκθεσης. 

Σύμφωνα με τη μελέτη δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υπερβολικής ημερήσιας υπνηλίας και της έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η μελέτη συνέκρινε τις αναφερόμενες διαταραχές ύπνου και την ημερήσια υπνηλία σε συνδυασμό με μια ποικιλία από πηγές έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού 1.212 Ελβετών συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, «προβληματικές διαταραχές του ύπνου αναφέρθηκαν στο 9,8% των ερωτηθέντων ωστόσο δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι οι διαταραχές ύπνου έχουν επηρεαστεί από την καθημερινή έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία».

Το ερωτηματολόγιο αφορούσε σε τρία θέματα: πρώτον, την ποιότητα του ύπνου και τη γενική κατάσταση της υγείας των ερωτώμενων, δεύτερον, την έκθεση που έχουν σε κινητό τηλέφωνο, σε ασύρματο τηλέφωνο, σε ασύρματο internet (LAN) και τη διάρκεια χρήσης τους και τρίτον τους κοινωνικούς και δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση καθώς και άλλους παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, και η κατανάλωση αλκοόλ.

 

15/07/2010 - tovima.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;