Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )
e-governmentΠεριορισμένη παραμένει η διείσδυση των ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας μόλις το 6% των Ελλήνων πολιτών πραγματοποιεί ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Δημόσιο, ένα ποσοστό το οποίο δεν συνάδει με το ύψος των πόρων που επενδύθηκαν και εξακολουθούν να επενδύονται για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού δημοσίου τομέα.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών, σε μεγαλύτερα επίπεδα κινείται το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες από ιστοσελίδες δημοσίων φορέων (19%), ωστόσο παραμένει αρκετά χαμηλότερο από το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου (34%).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αναγνωρίστηκαν την τελευταία δεκαετία ως βασικός οδηγός του κυβερνητικού εκσυγχρονισμού, με την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» να καταλαμβάνει υψηλές θέσεις στην κυβερνητική ατζέντα για αρκετά χρόνια. Μάλιστα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίστοιχα, αποτελεί πολιτική προτεραιότητα από το 1999 με το Σχέδιο Δράσης «e-europe», μέχρι και σήμερα με το υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι προσπάθειες των κυβερνήσεων στράφηκαν κυρίως στην ανάρτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (στοιχεία φορέων, διαδικασιών, κτλ.), ενώ σημαντικά βήματα έγιναν και στην κατεύθυνση ηλεκτρονικής μεταφοράς διαδικασιών και συναλλαγών. Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως ή η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών με ηλεκτρονικό τρόπο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών. Αλλά και εσωτερικά στη δημόσια διοίκηση οι επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών συνέβαλαν στην αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών και στην αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών φορέων.

Όπως καταλήγει η έρευνα, τα στοιχεία αυτά φανερώνουν μια αντίθεση μεταξύ της θετικής στάσης των πολιτών προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από τη μια πλευρά, και της περιορισμένης χρήσης των υπαρχόντων υπηρεσιών από την άλλη.

Σε σύγκριση και με τα αρκετά υψηλότερα ποσοστά των χρηστών του Διαδικτύου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν έχουν ενσωματωθεί αποτελεσματικά στην καθημερινότητα των πολιτών. Πρόκειται δε για μια κατάσταση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκών χωρών.

Σταδιακή βελτίωση του διαδικτυακού αλφαβητισμού στην Ελλάδα

Το 18,2% των Ελλήνων πολιτών διαθέτει ικανοποιητικές δεξιότητες στη χρήση του διαδικτύου κάτι που συνιστά εμφανή βελτίωση στις δεξιότητες χρήσης διαδικτύου των πολιτών μέσα σε 3 χρόνια. Ο διαδικτυακός αλφαβητισμός των ανέργων και των κατοίκων αγροτικών περιοχών συγκλίνει ολοένα και περισσότερο με εκείνον του γενικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, το 18,2% των Ελλήνων πολιτών διαθέτει ικανοποιητικές (μέτριες ή υψηλές δεξιότητες) στη χρήση του διαδικτύου, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 31%.
Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι, παρόλο που το επίπεδο διαδικτυακού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου της ΕΕ27, για το σύνολο της υπό εξέταση περιόδου, η εξέλιξή του το ίδιο χρονικό διάστημα στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας αντικατοπτρίζει ρυθμούς βελτίωσης συγκρίσιμους με αυτούς της ΕΕ27.

 

08/01/2010 - tvxs.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;