Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

...σύμφωνα με μελέτη της Cisco

cisco logoΝέα δεδομένα προκύπτουν στο θέμα διαχείρισης κινδύνων και της πολιτικής πληροφορικής που ασκούν οι επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Cisco που διεξήχθη σε διεθνές επίπεδο και η οποία παρουσιάζει τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά των εργαζομένων όσον αφορά στην πρόσβαση σε δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο και μέσω οποιασδήποτε συσκευής, δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στην πολιτική του τμήματος πληροφορικής και στον τρόπο ζωής των εργαζομένων. Καθώς η εργασία γίνεται όλο και περισσότερο φορητή αποτελεί μία ευκαιρία να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη διαχείριση των κινδύνων.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στην πολιτική του τμήματος Πληροφορικής και στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα καθώς οι τελευταίοι εργάζονται σε ένα όλο και πιο κινητό περιβάλλον και χρησιμοποιούν πολυάριθμες συσκευές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νέες μορφές επικοινωνίας, όπως το βίντεο. Καθώς οι τάσεις της τεχνολογίας μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, πάνω από τα δύο τρίτα των εργαζομένων πιστεύουν ότι οι εταιρικές πολιτικές για την Ασφάλεια θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ενώ τουλάχιστον δύο στους πέντε εργαζόμενους (41%) δηλώνουν ότι τις παραβιάζουν, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Γνώση πολιτικής πληροφορικής

Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε έρευνες που έγιναν σε δείγμα 2.600 εργαζομένων και επαγγελματιών Πληροφορικής από 13 χώρες, απεκάλυψε ότι, αν και οι περισσότερες εταιρείες έχουν πολιτική Πληροφορικής (82%), περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (24%) δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχουν. Ένα ποσοστό 23% ανέφερε ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν πολιτικές Πληροφορικής σχετικά με την αποδεκτή χρήση συσκευών. Εάν συνδυάσουμε τα παραπάνω αποτελέσματα, θα διαπιστώσουμε ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη μελέτη (47%) είτε δεν έχουν στη διάθεση τους κάποια πολιτική Πληροφορικής σχετικά με τη χρήση συσκευών ή δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει.

Όσον αφορά στους εργαζόμενους που έχουν στη διάθεση τους μία πολιτική Πληροφορικής, το 35% δήλωσε ότι η Πληροφορική δεν προσφέρει κάποια εξήγηση ή αιτιολογία για την ύπαρξη τέτοιας πολιτικής, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη απάθεια, έλλειψη κατανόησης και επιλεκτική συμμόρφωση με αυτή.

Από τους εργαζόμενους που είναι ενήμεροι για την πολιτική της Πληροφορικής, περίπου δύο στους τρεις (64%) πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια βελτίωση. Εξάλλου, πιστεύουν ότι οι πολιτικές θα μπορούσαν να ενημερωθούν έτσι, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και τρόπους εργασίας, όπως για παράδειγμα η εξεύρεση ενός αποδεκτού μέσου ανάμεσα στη χρήση συσκευών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη φορητότητα και την ευελιξία της εργασίας.

Από τους εργαζόμενους που παραδέχονται ότι παραβίασαν την πολιτική Πληροφορικής, δύο στους πέντε (ποσοστό 41%) πιστεύουν ότι αυτό έγινε επειδή υπάρχει ανάγκη για πιο αυστηρά προγράμματα και εφαρμογές ώστε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους – προσπαθούν να είναι περισσότερο παραγωγικοί και αποδοτικοί.

Ένας στους πέντε εργαζόμενους (20%) σε όλο τον κόσμο δήλωσαν ότι παραβιάζουν την πολιτική Πληροφορικής, επειδή πιστεύουν ότι η εταιρεία τους ή η ομάδα Πληροφορικής δεν θα την επιβάλει.

Η μελέτη αυτή παραπέμπει σε ένα ζήτημα που είναι κοινό για πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο: την ανάγκη για επανεκτίμηση και ενημέρωση των πολιτικών Πληροφορικής, έτσι ώστε να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα ενός εργατικού δυναμικού, που όλο και περισσότερο, απαιτεί να μπορεί να συνδεθεί οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο και μέσω οποιασδήποτε συσκευής, με οποιαδήποτε δεδομένα που αφορούν τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Πολιτική πληροφορικής και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περιορίζεται σε διαφορετικό βαθμό σε όλο τον κόσμο και ανά εταιρεία. Παρόλο που οι μισοί περίπου (51%) από τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στη μελέτη πιστεύουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν έχουν σχέση με την εργασία, συμβάλλουν σε μία καλή ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής, δύο στους πέντε εργαζόμενους (41%) δήλωσαν ότι αποτρέπονται από το να χρησιμοποιούν το Facebook στο χώρο εργασίας τους και ένας στους τρεις (35%) ότι αποτρέπεται από το να χρησιμοποιεί το Twitter στην εργασία ή μέσω συσκευών που βρίσκονται στον χώρο εργασίας.

Περίπου ένας στους τέσσερις εργαζόμενους (28%) αποτρέπεται από το να χρησιμοποιεί Instant Messaging (IM) στον χώρο εργασίας ή μέσω συσκευών που βρίσκονται σε αυτόν, και ένας στους πέντε (21%) αποτρέπεται από το να στέλνει προσωπικά email μέσω συσκευών που βρίσκονται στον χώρο εργασίας, κατά τις ώρες εργασίας.

Δύο στους τρεις εργαζόμενους (64%) πιστεύουν ότι οι ομάδες Πληροφορικής και οι εταρείες τους θα έπρεπε να χαλαρώσουν την απαγόρευση και να επιτρέψουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά τις ώρες εργασίας, μέσω συσκευών που βρίσκονται στον χώρο εργασίας, αναφέροντας την ισορροπία εργασίας – προσωπικής ζωής ως σημαντικότερο λόγο, ιδιαίτερα καθώς οι περισσότεροι μπορούν να εργάζονται εν κινήσει και ως εκ τούτου να αφιερώνουν περισσότερες ώρες.

Η χρήση προσωπικών συσκευών, όπως τα iPads και iPhones, περιορίζεται σε κάποιο βαθμό. Σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου ένας στους πέντε (18%) εργαζόμενους δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί iPods στον χώρο εργασίας, ενώ ένας στους πέντε περίπου (18%) αποτρέπεται από το να χρησιμοποιεί προσωπικές συσκευές, όπως laptop ή τηλέφωνα.

Η πλειοψηφία των εργαζομένων πιστεύει ότι θα πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί ελεύθερα με οποιαδήποτε συσκευή –είτε προσωπική είτε εταιρική– και να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές και σε δεδομένα όλο το εικοσιτετράωρο. Είτε υπάρχει πολιτική είτε όχι, πολλοί εργαζόμενοι επικοινωνούν ελεύθερα με οποιαδήποτε συσκευή, γεγονός που θέτει το ερώτημα πόσο αποτελεσματική είναι μία πολιτική και με ποιον τρόπο μπορεί η Πληροφορική να ενημερώσει, να επιβάλει και να διασφαλίσει μεγαλύτερη συμμόρφωση.

Το βίντεο, ως μορφή επικοινωνίας μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων, βρίσκεται σε άνοδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από τα δύο τρίτα των επαγγελματιών από τον κλάδο της Πληροφορικής (68%) πιστεύουν ότι η επικοινωνία μέσω βίντεο θα αυξηθεί στο μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι σε θέση να χρησιμοποιήσουν επικοινωνία μέσω βίντεο. Δύο στους πέντε περίπου (41%) δήλωσαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βίντεο ως εργαλείο επικοινωνίας στον χώρο εργασίας, ενώ πάνω από τους μισούς εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες (53%), στη Βρετανία (55%), στη Γερμανία (55%) και στη Γαλλία (60%) δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το βίντεο ως μέσο επικοινωνίας στον χώρο εργασίας.

Από τους εργαζόμενους που δεν χρησιμοποιούν βίντεο, ένας στους τρεις (34%) πιστεύει ότι θα το χρησιμοποιήσει ως μέσο επικοινωνίας στην εργασία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ δύο στους τέσσερις περίπου, που συμμετείχαν στη μελέτη σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύουν ότι το βίντεο θα αποτελέσει κάποια στιγμή το κύριο μέσο επικοινωνίας.

09/11/2010 © Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008-2010

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;