Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Οι πρώτοι e-έλεχγοι από το ΣΔΟΕ«Ράµπο» του ΣΔΟΕ µε λάπτοπ και φορητούς εκτυπωτές ρίχνει στηµάχη των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονοµικών θέτοντας σε πιλοτική εφαρµογή το νέο πληροφοριακό σύστηµα Elenxis.

Οι πρώτοι 30 hi-tech ελεγκτές βρίσκονται από την περασµένη Πέµπτη στους δρόµους της Αθήνας,του Πειραιά και της Καλλιθέας καιδιενεργούν προληπτικούς φορολογικούς ελέγχους σε µεγάλες επιχειρήσεις, κάνοντας φύλλο και φτερό τα στοιχεία για έκδοση αποδείξεων και τιµολογίων, απόδοση ΦΠΑ και παρακρατούµενων φόρων, εισόδηµα και αποθέµατα αποθήκης.

Η διαφορά µετους παραδοσιακούς ελέγχους είναι ουσιαστική. Οι e-ελεγκτές µε το πάτηµα ενός κουµπιού έχουν τη φορολογική ακτινογραφία της ελεγχόµενης επιχείρησης στον φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή τους: τιέχει δηλώσει στην Εφορία, αν έχει αποδώσει ΦΠΑ και πότε, αν έχει οφειλές, πότε θεώρησε βιβλία και στοιχεία κ.λπ.

Με αυτό τον τρόπο, µπορούν να εφαρµόσουν την ελεγκτική διαδικασία απαλλαγµένοι από τα τεφτέρια τουπαρελθόντος, ενώ η αποστολή τωναποτελεσµάτων των ελέγχωναπευθείας στο ΣΔΟΕ και εν συνεχεία στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων περιορίζει δραστικά τις όποιες δυνατότητες ελεγκτής και ελεγχόµενος να τα βρουν κάτω από το τραπέζι.

Σε οµάδες των τριών
Προς το παρόν οι e-ελεγκτές βγαίνουν σε οµάδες των τριών ατόµων, πρωί και απόγευµα, διενεργώντας πέντε ελέγχους σε κάθε βάρδια, ενώ ακόµα δύο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ υποστηρίζουν τη διαδικασία από το γραφείο. «Προφανώς δεν ενθουσιάζονται που µας βλέπουν», λέει ένας από τους e-ελεγκτές του ΣΔΟΕ περιγράφοντας την αντίδραση των ελεγχοµένων στη θέα των laptop. «Μας κάνει εντύπωση όµως που αντιµετωπίζουν θετικά τη δυνατότητά µας να κάνουµε ελέγχους µε σύγχρονες µεθόδους πληροφορικής» προσθέτει.

Πώς επιλέγονται οι ελεγχόµενοι
Οι προς έλεγχοεπιχειρήσεις επιλέγονται σε αυτή τη φάση από δεξαµενή 90.000 επιχειρήσεων της Ε’ ΔΟΥ Καλλιθέας και των ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και Πειραιά.

Συνολικά µέχρι σήµερα έχουν εκπαιδευτεί 30 ελεγκτές, ενώ στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι από την 1η Μαΐου 2011, το σύστηµα Elenxis να έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και όλοι οι φοροέλεγχοι να διενεργούνται µε αυτό τον τρόπο. Το Elenxis δίνει παράλληλα τη δυνατότητα απευθείας διασταυρώσεων µε τα δεδοµένα άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων ώστε να µπλοκάρει τους φοροπαραβάτες από πολλές πλευρές.

Πώς θα εγγραφείτε στο νέο TAXISnet
Τρεις κινήσεις θα πρέπει να κάνουν οι φορολογούµενοι προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο, αναβαθµισµένο TAXISnet, µέσω του οποίου σταδιακά θα παρέχονται νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, µεταβολέςπροσωπικών στοιχείων, επιχείρησης και εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές. Σε υπουργική απόφαση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου ορίζεται ότι ο υποψήφιος νέος χρήστης του TAXISnet συµπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνοµα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυµεί να έχει ως χρήστης του συστήµατος.

Στη συνέχεια ο φορολογούµενος λαµβάνει από τη ΓΓΠΣ σηµείωµα στο οποίο αναγράφονται ο ΑΦΜ, η ηµεροµηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης, καθώς επίσης και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να µεταβεί στην εφορία του για να παραλάβει τον κλειδάριθµο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήµα, έχοντας µαζί του αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο και βέβαια τον ΑΦΜ του. Φυσικά πρόσωπα πρέπει αυτοπροσώπως να πάνε στην εφορία τους,σε αντιδιαστολή µε επιχειρήσεις όπου µπορεί να πάει νόµιµος εκπρόσωπος. Από τηνεφορία του ο φορολογούµενος παραλαµβάνει έναν κλειδάριθµο, τον οποίο θα χρησιµοποιήσει µαζί µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασηςγια την ενεργοποί ησητουλογαριασµού του. Οι υφιστάµενοι χρήστες του TAXISnet θα µπορούν να υποβάλλουν κάθε είδους δήλωση, όπως και σήµερα.

Αν επιθυµούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών, θα πρέπει να πάνε στην εφορία τους µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2011 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης.

 

14/12/2010 - Έλενα Λάσκαρη / tanea.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;