Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Ενα ακόμη όπλο προστίθεται στη φαρέτρα της διοίκησης, ώστε να παρακαμφθεί η αρτηριοσκληρωτική γραφειοκρατία του Δημοσίου.

Η επικοινωνία και η συναλλαγή των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους φορείς του Δημοσίου περνά σε ψηφιακή μορφή, αφού πλέον, σε πρακτικό επίπεδο θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων, αιτημάτων και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την πορεία των υποθέσεών τους με ένα «κλικ» στον υπολογιστή τους. Το σχέδιο νόμου, που εγκαθιστά την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών, παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση, στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο Δημόσιο, με την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των φορέων και την ανταλλαγή εγγράφων, εκτιμά ο υπουργός ότι θα συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους όλων των φορέων του δημόσιου τομέα (διακίνηση εγγράφων σε χαρτί, κόστος αναπαραγωγής εγγράφων κ.λπ.). Η άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών που διεκπεραιώνουν μια διοικητική διαδικασία μειώνει επίσης, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή της, απελευθερώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο πόρους για τη Δημόσια Διοίκηση. Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν πληρωμές ηλεκτρονικά, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο αιτήσεις, δηλώσεις, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά καθώς και προσφορές για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Ειδικότερα, εισάγεται ως γενικός κανόνας η σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους, καθώς και η διαβίβαση αυτών μεταξύ φορέων ή και πολιτών ηλεκτρονικά, με παράλληλη κατοχύρωση των προϋποθέσεων για τη νομική και αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν και διακινούν οι φορείς του δημόσιου τομέα. Ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς των ηλεκτρονικών αντιγράφων και απαλλάσσονται οι εμπλεκόμενοι από την κλασική διαδικασία επικύρωσης εφόσον τα έγγραφα τηρούνται ήδη από φορέα του δημόσιου τομέα και μπορεί να επιβεβαιωθεί η ισχύς τους. Εισάγεται η ηλεκτρονική επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα ως κανόνας. Γενικεύεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών-πληρωμών με φορείς του δημόσιου τομέα.

 

30/12/2010 - Φωτεινή Kαλλίρη / kathimerini.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;