Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

πληροφορική

Συνάντηση εργασίας του Δικτύου Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΔΥΑΣ), με τίτλο "Οι ανθρωπιστικές επιστήμες συναντούν την επιστήμη της πληροφορικής", πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2011 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κατά τη συνάντηση, οι εταίροι του ΔΥΑΣ (Ακαδημία Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων - Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) εστίασαν σε τρεις θεματικές:

  1. Διαχείριση όρων και λεξιλογίου στο ψηφιακό περιβάλλον,
  2. Εκδόσεις και συλλογές στο ψηφιακό περιβάλλον και, τέλος,
  3. Ψηφιακές υπηρεσίες για τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Oμιλητές της εκδήλωσης ήταν εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων. Από την πλευρά του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, η κα Δρ. Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης, παρουσίασε τις δράσεις του ΕΚΤ για ψηφιακές εκδόσεις και συλλογές στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενώ ο κ. Νίκος Χούσος, Προϊστάμενος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΕΚΤ, παρουσίασε πιο συγκεκριμένα τις ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που αναπτύσσει το ΕΚΤ για τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ΕΚΤ αναπτύσσει υποδομές που υποστηρίζουν τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις υποδομές που εξυπηρετούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΙΕ, το ΕΚΤ έχει αναπτύξει τρία επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (ByzSym.org, Tekmeria.org, HistoricalReview.org), δύο επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις (INE-Newsletter.org, INE-Notebooks.org) και δύο θεματικά αποθετήρια για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τον Πανδέκτη (Pandektis.ekt.gr), και, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, την ψηφιακή Ζωφόρο του Παρθενώνα (ParthenonFrieze.gr). Μέσω των υποδομών αυτών, διατίθεται με Ανοικτή Πρόσβαση μεγάλος όγκος ψηφιοποιημένου επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος που έχει παραχθεί στην Ελλάδα, και διευκολύνεται η μετάβαση στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας για ερευνητές, μαθητές, δασκάλους.

Το Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΥΑΣ συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2009, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων και την ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, την καταπολέμηση της απομόνωσης των ερευνητών και της επικάλυψης των δραστηριοτήτων τους και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής ιδεών, καινοτομίας και πειραματισμού. Αποστολή του είναι η δημιουργία ενός δικτύου έρευνας των ανθρωπιστικών επιστημών, μια πρόταση για τη δημιουργία ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και μια πρόταση για τη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities).

Η προετοιμασία για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DARIAH ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008 με στόχο τη δημιουργία μιας ερευνητικής υποδομής, μιας υπηρεσίας δηλαδή που θα υποστηρίζει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την έρευνα με ψηφιακά μέσα στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών. Στόχος της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH είναι να παρέχει στους ερευνητές μια συνολική ηλεκτρονική υπηρεσία, και πιο συγκεκριμένα: πρόσβαση στα ψηφιακά αντικείμενα, διάθεση εργαλείων επεξεργασίας επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους ερευνητές και δυνατότητα σύνταξης και δημοσίευσης μελετών.

Το DARIAH θα εξασφαλίζει μακροχρόνια πρόσβαση και διατήρηση ερευνητικών δεδομένων και υλικού σε ψηφιακό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ενοποιήσει πρωτοβουλίες εθνικών υποδομών στις χώρες όπου τέτοιες υποδομές έχουν αναπτυχθεί και θα ενθαρρύνει τη δημιουργία τους στις χώρες όπου δεν υπάρχουν, θα παράσχει χώρο επικοινωνίας και συνεργασίας των ερευνητών, θα εξασφαλίσει χώρο πειραματισμών και καινοτομίας και θα αναλαμβάνει εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η κατασκευή της υποδομής θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2011, ενώ τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να μετάσχουν σε αυτήν, χρηματοδοτώντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας της.

Το δίκτυο ΔΥΑΣ ανταποκρίνεται σε αυτό τον σκοπό, τη διασύνδεση δηλαδή με την ευρωπαϊκή υποδομή DARIAH. Το έργο είναι εξάμηνης διάρκειας με προϋπολογισμό 125.000 ευρώ που καλύπτεται κατά 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) 2007-2013 (Διαβάστε λίγο και εδώ: Στοίχησαν «χρυσάφι» τα portals του ΕΣΠΑ).

Το ΔΥΑΣ αφορά τόσο τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών (ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και φορείς τεχνολογίας), όσο και την ερευνητική κοινότητα, τους χρήστες δηλαδή των υπηρεσιών αυτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με πληροφορίες από Δίκτυο ΔΥΑΣ

 

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;