Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

dpa.gr logo

Κατά της ανάρτησης στο διαδίκτυο των καταλόγων µε τα στοιχεία όλων των φορολογουµένων ως φυσικών προσώπων, συµπεριλαµβανοµένου του εισοδήµατος και του φόρου που αναλογεί, τάσσεται η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατυπώνοντας αρνητική απάντησηστο σχετικό ερώτηµατου υπουργείου Οικονοµικών.

Με την υπ’ αριθµ. 1/2011 γνωµοδότησή της (PDF | 345Kb | 34 σελίδες), η Αρχή, µε µία µόνο αρνητική ψήφο, εκτιµά ότι οι δυσµενείς επιπτώσεις που θα επέλθουν από τη δηµοσιοποίηση αυτή -κυρίως ως προς τους ειλικρινείς φορολογούµενους- δεν αντισταθµίζονται µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, που εν προκειµένω είναι η είσπραξη φόρων και ασφαλώς η πάταξη της φοροδιαφυγής. Κι αυτό γιατί,όπως διευκρινίζει η Αρχή, η αποτελεσµατικότητα του µέτρου είναι λίαν αµφίβολη, καθώς το µέτρο είναι αλυσιτελές για την αποκάλυψη και τον περιορισµό των µη δηλουµένων εισοδηµάτων που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες.

Ως προσφορότερους τρόπους για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής άλλωστε, η Αρχή αξιολογεί τους ενδελεχείς ελέγχους από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές και τη διαµόρφωση ενός κατάλληλου θεσµικού πλαισίου. Ακόµη όµως και αν συµφωνούσε µε τα προτεινόµενα από το υπουργείο Οικονοµικών, στη γνωµοδότηση επισηµαίνει ότι τα στοιχεία που επρόκειτο να δηµοσιοποιηθούν δεν θα οδηγούσαν στην ενίσχυση της διαφάνειας, δεδοµένου ότι σε αυτά δεν περιλαµβάνονται στοιχεία για τη συνολική περιουσιακή κατάσταση του φορολογουµένου, ούτε για την ακριβή προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων, ούτε καν για τον τρόπο φορολόγησής του.

Ετσι, εκτός του ότι η δηµοσιοποίηση κρίνεται ως απρόσφορο ηµίµετρο, ενέχει και κινδύνους εγκληµατικών ενεργειών (εκβιασµούς, κλοπές, ληστείες, απαγωγές), ενώ ειδικότερα για τους ειλικρινείς φορολογούµενους ενέχει τον κίνδυνο της αναίτιας έκθεσης των φορολογικών τους δεδοµένων στη βορά της απλής περιέργειας τρίτων ή µιας σειρά κακόβουλων ενεργειών.

Με την ίδια γνωµοδότησή της η Αρχή ανάβει το πράσινο φως για την ανάρτηση στο διαδίκτυο των στοιχείων µητρώου των φορολογουµένων, σκοπός της οποίας είναι η επαλήθευσή τους και ο περιορισµός των συναλλαγών µε πλαστά στοιχεία και παραστατικά. Επισηµαίνει ωστόσο ότι η εφαρµογή αυτή προϋποθέτει µια ρητή και σαφή νοµοθετική ρύθµιση για τα περιθώρια χρήσης, κάτι που ήδη εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Στους εν λόγω καταλόγους θα περιλαµβάνονται στοιχείαπου δεν καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο και θα έχουν πρόσβαση µόνο όσοι έχουν εύλογο ενδιαφέρον.

 

16/02/2011 - Σίλα Αλεξίου / tanea.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;