Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

fixed broadband subscriptions by region

...σύμφωνα με την ITU

Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική επηρεάζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής, του κοινωνικού και οικονομικού βίου. Ψηφιακές συσκευές αλλά και ψηφιακό περιεχόμενο διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον ανεπτυγμένο αλλά και στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες η τεχνολογική έκρηξη είναι ισχυρή με σημαντικά αποτελέσματα. Την εκτίμηση ότι οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας ανέρχονται πλέον στα 5,3 δισεκατομμύρια. εξέφρασαν οι αναλυτές της ITU, εκ των οποίων τα 3,8 δισεκατομμύρια βρίσκονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια και πάνω από το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πλέον πρόσβαση σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, καθιστώντας την κινητή τηλεφωνία πραγματικά πανταχού παρούσα. Εξειδικεύοντας τα στοιχεία της, η ITU σημειώνει πως από τα 5,3 δισεκατομμύρια τα 940 εκατομμύρια αφορούν συνδρομές σε δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) κινητής τηλεφωνίας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η ανάπτυξη είναι ισχυρή στις αναπτυσσόμενες χώρες, από 53% του συνόλου των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του 2005 σε περίπου 73% στο τέλος του 2010, κυρίως στις χώρες από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Μόνο η Ινδία και η Κίνα προσέθεσαν πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας το 2010. Στην Αφρική, τα ποσοστά διείσδυσης προβλέπονταν να φθάσουν σε περίπου 41% στο τέλος του 2010, δίνοντας το στίγμα μιας πολύ δυναμικής ανάπτυξης.

Από την άλλη πλευρά  στις αναπτυγμένες χώρες, η αύξηση των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, με οριακή από έτος σε έτος αύξηση του 1,6% μεταξύ των ετών 2009-2010. Στις χώρες αυτές, η αγορά κινητής πλησιάζει τα επίπεδα κορεσμού, με κατά μέσο όρο 116 συνδέσεις ανά 100 άτομα, σύμφωνα με τη δημοσίευση της ITU.

Τριπλασιασμός των
SMS
Η τάση της ευρύτερης χρήσης του κινητού τηλεφώνου και η αξιοποίηση των εφαρμογών δεδομένων εκτός από τις υπηρεσίες φωνής αντικατοπτρίζεται στον αυξανόμενο αριθμό των μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ο συνολικός αριθμός των SMS που αποστέλλονται παγκοσμίως τριπλασιάστηκε μεταξύ 2007 και 2010, από περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια σε ένα εντυπωσιακό νούμερο που φτάνει τα  6,1 τρισεκατομμύρια. Με άλλα λόγια, κοντά στα 200.000 γραπτά μηνύματα αποστέλλονται κάθε δευτερόλεπτο.

mobile market in countries / trillions of sms

Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στο Διαδίκτυο
Στη διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων στηρίζεται κυρίως η ανάπτυξη του διαδικτύου. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχήματα του κλάδου των νέων τεχνολογιών είναι η ενίσχυση του ρόλου των δικτύων οπτικών ινών ως εργαλείου οικονομικής ανάπτυξης διεθνώς, καθώς και η σημασία της ρύθμισης για την επίτευξη των στόχων της υπερταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο μέχρι το 2020. Ωστόσο είναι μεγάλες οι αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των διαφόρων χωρών όσον αφορά την επέκταση του Διαδικτύου. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή της Αφρικής.

Ο αριθμός των ατόμων με απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεπερνώντας τα 2 δισεκατομμύρια στο τέλος του έτους 2010, εκ των οποίων 1,2 δισεκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά Internet στον κόσμο, με περισσότερα από 420 εκατομμύρια χρήστες του Διαδικτύου. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Εσθονίας, της Φινλανδίας και της Ισπανίας, έχουν δηλώσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ως νόμιμο δικαίωμα για τους πολίτες τους. Από τα 226 εκατομμύρια νέους χρήστες που απέκτησαν απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο το 2010, εκτιμάται ότι περίπου τα 162 εκατομμύρια προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότεροι. Παρ’ όλα αυτά, οι συνδέσεις στον αναπτυγμένο κόσμο ξεπερνούν ακόμη εκείνες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με την εκτίμηση ότι το 71% του πληθυσμού στις αναπτυγμένες χώρες διαθέτει απευθείας σύνδεση, σε σύγκριση με μόλις 21% στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι περιφερειακές διαφορές είναι σημαντικές: 65% των Ευρωπαίων διαθέτουν απευθείας σύνδεση στο Διαδίκτυο σε σύγκριση με μόλις 9,6% των Αφρικανών, αρκετά πιο χαμηλά τόσο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (30%) όσο και από το μέσο όρο των αναπτυσσόμενων χωρών (21%). Οι υπηρεσίες 3G/IMT-2000 προσφέρονται πλέον εμπορικά σε 143 χώρες. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, άρχισαν να προσφέρουν εμπορικές υπηρεσίες σε ακόμα υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικής από τις υπάρχουσες σε 3G / IMT-2000, προετοιμάζοντας τη μετάβαση στην επόμενη γενιά ασύρματων πλατφορμών (ή 4G). Η εμφάνιση των δικτύων και υπηρεσιών 3G θα επιτρέψει προοδευτικά στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η σταθερή ευρυζωνική υποδομή είναι πολύ περιορισμένη.

Διασυνδεδεμένα νοικοκυριά
Εκτιμάται ότι 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με σημείο σύνδεσης το σπίτι τους, σε σύγκριση με 1,4 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2009. Στις αναπτυσσόμενες χώρες 22,5% των νοικοκυριών διαθέτει υπολογιστή και μόνο 15,8% διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (σε σύγκριση με 71% και 65,6%, αντίστοιχα, στις ανεπτυγμένες χώρες). Σε ορισμένες χώρες, περιλαμβανομένης της Δημοκρατίας της Κορέας, τις Κάτω Χώρες και η Σουηδία, πάνω από το 80 τοις εκατό των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σχεδόν όλοι τους μέσω μιας ευρυζωνικής σύνδεσης. 


Το χάσμα στις ευρυζωνικές υποδομές 
Μέχρι το τέλος του 2010, οι συνδέσεις σε σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα ανήλθαν σε 555 εκατομμύρια παγκοσμίως έναντι ευρώ 471 το 2009.

Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση, τα επίπεδα διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα φτάνοντας τις 4,4 συνδρομές ανά 100 άτομα, σε σύγκριση με 24,6 συνδρομές ανά 100 άτομα στις αναπτυγμένες χώρες. Η Αφρική υστερεί ειδικά στις συνδέσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα. Αν και οι συνδρομές αυξάνονται, το ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων στην Αφρική ανέρχεται σε κάτω του 1%.

Ευρυζωνική ταχύτητα και προσιτές τιμές
Το κύμα της ζήτησης για υψηλότερες ταχύτητες βρίσκεται σε ανοδική φάση. Για παράδειγμα, με την ελάχιστη ταχύτητα ευρυζωνικής σύνδεσης των 256 kbit/s, η λήψη υψηλής ποιότητας ταινία διαρκεί σχεδόν 1 ½ ημέρες, σε σύγκριση με 5 λεπτά με μια ταχύτητα σύνδεσης των 100 Mbit/s. Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν δυσανάλογα υψηλές, κυρίως στις χώρες με χαμηλά εισοδήματα. Αν και οι τιμές στις σταθερές (ενσύρματες) συνδέσεις ευρυζωνικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 42% μεταξύ 2008 και 2009, εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε προσιτές τιμές.

 

21/02/2011 - Λέττα Καλαμαρά © Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008-2011

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;