Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Τη δημοσιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλετών του Δημοσίου, καθώς και όσων εκδίδουν ή λαμβάνουν πλαστά και εικονικά στοιχεία, προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Βουλή. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, θα δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά σε δικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, εφ’ όσον η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν υπαχθούν σε διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση κι εφ’ όσον ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση.

Επίσης, θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) για παραβάσεις που αφορούν στην έκδοση πλαστών ή στην έκδοση και λήψη εικονικών ως προς τη συναλλαγή φορολογικών στοιχείων ή στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, από τα οποία προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, καθώς και παραβάσεων που συνίστανται στην καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο.

Στο μεταξύ, στο ελεγκτικό συνέδριο ανατίθεται η διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η εκκαθάριση των επί σειράν ετών σωρευμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από εκείνες που πραγματικά και τεκμηριωμένα θεωρούνται επισφαλείς, ώστε οι εισπρακτικοί μηχανισμοί να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε αυτές που είναι δυνατόν να εισπραχθούν.

Τέλος, θεσμοθετούνται ισχυρότατα αντικίνητρα για την εμφάνιση και επέκταση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των οφειλετών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο επαναχαρακτηρισμός οφειλής που έχει καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης και η επανεγγραφή της ως εισπράξιμης, εφ’ όσον σε διάστημα 20 ετών από την καταχώρισή της στα βιβλία των ανεπίδεκτων μέχρι και την ημερολογιακή λήξη του 20ού έτους από αυτήν διαπιστωθεί ότι αποκτήθηκε περιουσιακό στοιχείο από τον οφειλέτη ή τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

 

23/02/2011 - Προκόπης Xατζηνικολάου / kathimerini.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;