Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ένα σημαντικό βήμα για την απελευθέρωση του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις πατέντες των εταιρειών πραγματοποιείται στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο εγκαθιστά Ελεύθερο Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Γίνεται έτσι ο πρώτος δημόσιος φορέας που περνάει στην καθολική εφαρμογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Το ελεύθερο λογισμικό δημιουργείται από κοινότητες χρηστών που έχουν τη γνώση αλλά και τη δυνατότητα να προσθέτουν εφαρμογές σε ένα πρόγραμμα και δεν επιβαρύνεται από δικαιώματα χρήσης των εταιρειών.

«Κατ’ αρχάς, μας παρακίνησε το οικονομικό ζήτημα, καθώς οι σπουδές στο Μουσικό Τμήμα απαιτούν ιδιαίτερα ακριβή υποδομή. Υπάρχει έλλειμμα κονδυλίων. Με το λογισμικό ανοιχτού κώδικα δεν χρειάζεται να αγοράσουμε άδειες χρήσης, ενώ μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους ίδιους υπολογιστές, αφού οι απαιτήσεις του ελεύθερου λογισμικού σε όγκο δεδομένων στον υπολογιστή είναι πιο μικρές», μας είπε ο επίκουρος καθηγητής κ. Γιάννης Τουλής.

Υπολογίζεται ότι το Τμήμα θα επιτύχει εξοικονόμηση πόρων της τάξεως του 15%-20% ετησίως από τη μείωση του κόστους αγοράς και συντήρησης των υπολογιστών. Επίσης, θα υπάρχει και όφελος για το περιβάλλον, καθώς θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3-4 χρόνια ο ωφέλιμος κύκλος ζωής των υπαρχόντων υπολογιστών. «Η επιλογή του ανοιχτού λογισμικού είναι αποτέλεσμα και της καλλιτεχνικής φύσης της σχολής, που στηρίζεται στη δημιουργία. Εχει και εκπαιδευτική διάσταση, ενώ αποτρέπει από την πειρατεία. Υποστηρίζουμε το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού, μια συλλογικότητα που δεν γνωρίζει σύνορα», τονίζει ο κ. Τουλής.

Η μετάβαση του Τμήματος γίνεται βήμα βήμα, προσεκτικά. Στην πρώτη φάση, εγκαθίσταται στους υπολογιστές το ελεύθερο λογισμικό, παράλληλα με ήδη χρησιμοποιούμενο. Στη δεύτερη φάση θα εγκατασταθεί παντού το λειτουργικό σύστημα Linux. Στη διαδικασία μετάβασης θα βοηθήσει εθελοντικά και η ΜΚΟ Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα Θεσσαλονίκης (GreekLug).

Το ελεύθερο λογισμικό εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κ. Νίκο Ρούσο, επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα. «Οι χρήστες δεν υποχρεώνονται ξανά και ξανά στην αγορά του κλειστού λογισμικού, των αναβαθμίσεών του κ.λπ. Ειδικά στον δημόσιο τομέα δεν είναι παραλογισμός να αγοράζουν 20 φορές την ίδια άδεια λογισμικού 20 διαφορετικοί φορείς;». Η συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης με τη Microsoft, η οποία δέσμευε όλο το ελληνικό Δημόσιο να χρησιμοποιεί λογισμικό της συγκεκριμένης εταιρείας έληξε τον Φεβρουάριο του 2010 και δεν έχει ανανεωθεί.

 

05/03/2011 - Γιάννης Ελαφρός / kathimerini.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;