Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Ανοίγει από την 1η Απριλίου η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος µέσω του διαδικτύου, ενώ παράταση δίνεται για τις δηλώσεις των ελεύθερων επαγγελµατιών και επιτηδευµατιών.

http://images.tanea.gr/assetservice/Image.ashx?c=17796975&r=0&p=0&t=0&q=100&v=1&s=1&w=800&h=

Τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 2011, µαζί µε τις αντίστοιχες προθεσµίες υποβολής, καθώς και µια σειρά από νέες e-εφαρµογές, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονοµικών.

Επειτα από τα συνεχή προβλήµατα που αντιµετωπίζει τις τελευταίες εβδοµάδες το TAXISnet και µπροστά στον φόβο «κατάρρευσής» του όταν θα αρχίσει να δέχεται µαζικά δηλώσεις από ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες, το υπουργείο αναγκάστηκε να µεταθέσει τις καταληκτικές ηµεροµηνίες. Ετσι, αντί για τις 4 Απριλίου, οι προθεσµίες για επιτηδευµατίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18 Απριλίου.

Για πρώτη φορά οι χρήστες του TAXISnet έχουν τη δυνατότητα χρήσης νέων εφαρµογών, όπως εξουσιοδότηση λογιστών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσµων - τροποποιητικών δηλώσεων, ηλεκτρονικές πληρωµές, µεταβολή στοιχείων µητρώου και πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία ή δηλώσεις που τηρούνται γι’ αυτόν. Αναφορικά µε τις καθιερωµένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

  • Δηλώσεις Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3): φέτος, η υποβολή τους µέσω του διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευµατίες και για όσους τις καταθέτουν µέσω λογιστών.

Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4, µε µετάθεση των καταληκτικών προθεσµιών που αρχίζουν από 18/4. Για πρώτη φορά φέτος, οι φορολογούµενοι καλούνται να συµπληρώσουν στο Ε1 και τα στοιχεία των οχηµάτων που ήδη υπάρχουν στην κεντρική βάση δεδοµένων της ΓΓΠΣ, µαζί µε το αντίστοιχο τεκµήριο, τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και δευτερεύουσα κατοικία τους όπως αυτά αναγράφονται στο Ε9. Επίσης µπορούν να εκτυπώσουν τις ειδοποιήσεις για την πληρωµή ή επιστροφή φόρου, κενά έντυπα Ε1, Ε2, και Ε3, αλλά και το έντυπο των οδηγιών για τη συµπλήρωσή τους.

  • Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9): η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσµία υποβολής µέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011. Η υποβολή των δηλώσεων Ε9 µέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά υποχρεωτική για τα νοµικά.
  • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιµολογίων Πελατών-Προµηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων: η υποβολή τους µέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική, οι υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 µε ηµεροµηνία λήξης τις 30/6/2011
  • Εκκαθαριστική ΦΠΑ: Αρχισε στις 21/2/2011 και µέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις. Η προθεσµία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας και στις 23/5/2011 για όσους τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων µέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.

 

25/03/2011 - Γιώργος Φιντικάκης / tanea.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;