Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

...σύμφωνα με τον EITO.

eito logo

Οι αναλυτές του ΕΙΤΟ δίνουν έναν πιο αισιόδοξο τόνο αναφορικά με τις επιδόσεις της διεθνούς αγοράς πληροφορικής. Όπως τονίζεται στην πρόσφατη έκθεση τους, η διεθνής αγορά πληροφορικής βρίσκεται ξανά στο δρόμο μιας σημαντικής ανάπτυξης. Για το 2011 τα έσοδα της αγοράς πληροφορικής διεθνώς υπολογίζεται πως θα αυξηθούν κατά 4,4%, φτάνοντας το €1,1 δισ. Η τάση αυτή βασίζεται στις αναδυόμενες αγορές αλλά και στις παραδοσιακές και ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και ειδικότερα στις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας, οι οποίες φαίνεται πως αρχίζουν και αντιδρούν δυναμικά έναντι της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Dr. August-Wilhelm Scheer, πρόεδρο της BITCOM (Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media) "το 2011 οι δαπάνες πληροφορικής θα επιστρέψουν στα επίπεδα προ κρίσης. Ο συγκεκριμένος τομέας για άλλη μία φορά ενεργεί ως κινητήριος δύναμη του οικονομικού κύκλου".

Ο ΕΙΤΟ εκτιμά ότι οι αναδυόμενες αγορές είναι αυτές που θα αναζωογονήσουν τον κλάδο της πληροφορικής. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, και η Κίνα. Ο κλάδος της πληροφορικής σε αυτές τις τέσσερις χώρες αυξάνεται κατά μέσο όρο 11%. Αλλά και βιομηχανικά κράτη με ανεπτυγμένη βιομηχανία βλέπουν τις δαπάνες για τεχνολογία να αυξάνονται σε επίπεδα που θυμίζουν την  προ κρίσης εποχή. Στην Ε.Ε. ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα πληροφορικής για το 2011 υπολογίζεται στο 3%, στις ΗΠΑ πάνω από 4%. Μόνη εξαίρεση είναι η Ιαπωνία που εκτιμάται να εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης του τομέα πληροφορικής γύρω στο 0,6%.

Παρατηρώντας κάποιος το χάρτη της Ε.Ε. με τις πέντε μεγαλύτερες χώρες - οικονομίες, ξεχωρίζει την δυναμική που δείχνει η αγορά πληροφορικής της Γερμανίας, η οποία εκτιμάται ότι το 2011 θα ηγηθεί της ανόδου σε ΙΤ στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε, εμφανίζοντας ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 4%. Αμέσως μετά ακολουθεί η Γαλλία. Με χαμηλότερο ρυθμό ακολουθούν η Ισπανία, η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής και της ιταλικής αγοράς πληροφορικής υπολογίζεται το 2011 να ανέλθει στο 2% και της βρετανικής λίγο πάνω από το 2%. Αυτές οι χώρες θα αρχίσουν να καλύπτουν τη διαφορά από τις Γερμανία και Γαλλία κατά το 2012, οπότε υπολογίζεται να εμφανίσουν ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 3%, οπότε και υπολογίζεται να ισορροπήσουν οι απώλειες από τον περιορισμό δαπανών πληροφορικής ειδικά στο δημόσιο τομέα.

 

28/03/2011 © Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 2008-2011

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;