Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Μια πρωτοβουλία για την προώθηση της συνεργασίας με οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

http://www.instituteforadvancedsecurity.com/images/ibminstitute_banner.jpg

Η IBM ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη λειτουργίας του IBM Institute for Advanced Security in Europe, μια προέκταση της συνολικής πρωτοβουλίας της εταιρείας για την παροχή σε κυβερνήσεις και σε άλλους βασικούς οργανισμούς ενός παγκόσμιου δικτύου έρευνας, υπηρεσιών, λογισμικού και τεχνολογίας σχετικά με την ασφάλεια.

Έχοντας την έδρα του στις Βρυξέλες, το IBM Institute for Advanced Security της Ευρώπης έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με τους εξής τρόπους:

  • διασυνδέοντας οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκούς φορείς και εμπορικούς συνεργάτες με ειδικούς της IBM στους τομείς της έρευνας, των υπηρεσιών, του λογισμικού και της τεχνολογίας
  • παρέχοντας βοήθεια στους οργανισμούς για να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία ασφάλειας σε τομείς όπως τα εργαλεία ανάλυσης, η τεχνολογία ταυτοποίησης με προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και η κρυπτογράφηση
  • παρέχοντας στους οργανισμούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων podcast, της τεχνογνωσίας της X-Force, ιστολογίων και βέλτιστων πρακτικών, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αναδυόμενων προβλημάτων ασφάλειας σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, το cloud computing και τη διαχείριση τερματικών σημείων.

Το Ινστιτούτο θα παρέχει επίσης ένα φόρουμ για να κατανοούν οι οργανισμοί πώς οι πρόσφατες πρόοδοι των Ερευνητικών Κέντρων της IBM -όπως η δυνατότητα ανάλυσης κρυπτογραφημένων πληροφοριών χωρίς να θυσιάζεται η εμπιστευτικότητα- καθώς και η ευρύτερη τεχνογνωσία της IBM πάνω σε θέματα ασφάλειας μπορούν να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε καλύτερη πληροφόρηση, προστατεύοντας παράλληλα το απόρρητο και την ασφάλεια κρίσιμων πληροφοριών. Επιπλέον, το Κέντρο θα αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η ασφάλεια φορητών συσκευών.

Στους πρόσθετους πόρους που είναι διαθέσιμοι μέσω του Institute for Advanced Security της Ευρώπης περιλαμβάνονται ενημερώσεις και επιδείξεις σε ένα αριθμό εργαστηρίων των Ερευνητικών Κέντρων της IBM και σε Κέντρα Executive Briefing, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων της IBM στο Χάρσλεϊ και τη Ζυρίχη.

«Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά η έναρξη λειτουργίας του IBM Institute for Advanced Security στην Ευρώπη και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μεταξύ μας», δήλωσε ο Robert Havas, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια (EOS). «Η ασφάλεια στην πληροφορική και στον κυβερνοχώρο είναι αδιαχώριστα θέματα που απαιτούν τη μέγιστη προσοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρωτοβουλία της IBM θα συμβάλει στην προώθηση της ακόμη καλύτερης ενημέρωσης για την ασφάλεια».

ibm security

Καθώς ο φυσικός και ο ψηφιακός κόσμος συνεχίζουν να αλληλεπιδρούν και ο πλανήτης γίνεται όλο και πιο εξοπλισμένος με τεχνολογικά συστήματα, διασυνδεδεμένος και έξυπνος, η έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου στην Ευρώπη ενισχύει τη δυνατότητα της IBM να βοηθά τους οργανισμούς στην καλύτερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών για την ασφάλεια.

«Οι ευρωπαίοι πελάτες μας βασίζονται σε τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα και αποτελούν αντικείμενο ανοικτής κοινής χρήσης μέσω δημόσιων και ιδιωτικών δικτύων -ωστόσο, δυσκολεύονται να προστατεύσουν αποτελεσματικά αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες», δήλωσε ο Martin Borrett, διευθυντής του IBM Institute for Advanced Security στην Ευρώπη. «Το Institute for Advanced Security θα συνδέσει αυτούς τους οργανισμούς με την πολυσυλλεκτική ομάδα επιστημόνων, ερευνητών και ειδικών πάνω σε θέματα ασφάλειας της IBM, για να βοηθήσει τους πελάτες μας να κατανοήσουν τα σύνθετα θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που τους αφορούν».

Η IBM θα αξιοποιήσει τις ικανότητες και την πείρα των 15.000 ειδικών σε θέματα ασφάλειας όλων των ειδικοτήτων, από όλο τον κόσμο, για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προκλήσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Με περισσότερα από 3.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στους τομείς της ασφάλειας και της διαχείρισης κινδύνου και με μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων του κόσμου για απειλές και τρωτά σημεία, η IBM είναι σε πλεονεκτική θέση για να παράσχει βοήθεια σε διεθνείς οργανισμούς με σκοπό να περιορίσουν τις αιτίες ανησυχίας τους για θέματα ασφάλειας.

Με περισσότερα από 40 χρόνια ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας, η IBM διαθέτει ένα απαράμιλλο εύρος και βάθος έρευνας, προϊόντων, υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και διεθνών εμπορικών συνεργατών για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την ασφάλεια. Η IBM διαθέτει εννέα διεθνή ερευνητικά εργαστήρια που καινοτομούν στην τεχνολογία ασφάλειας και εννέα κέντρα δραστηριοτήτων ασφάλειας σε όλο τον κόσμο, τα οποία βοηθούν διεθνείς πελάτες να διατηρούν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις ασφάλειας της IBM, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα IBM.com/Security. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με το IBM Institute for Advanced Security in Europe και για σχετικές πρωτοβουλίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα InstituteForAdvancedSecurity.com.

 


Πηγές: adslgr.com / ibm.com

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;