Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

http://hotpot.uvic.ca/images/hpheader6.gif

Το Hot Potatoes είναι ένα ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω ίντερνετ είτε μέσω υπολογιστή. Στην πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.

Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο (διαβάστε περισσότερα γι' αυτό το ζήτημα).

Παιδαγωγική αξία - Διδακτική χρήση

Οι αξία των προγραμμάτων του Hot Potatoes βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων (html).

Στη συνέχεια οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις είτε μέσα στο σχολικό εργαστήριο (εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο) είτε με σύνδεση στο διαδίκτυο (εφόσον αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων π.χ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).

Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος για ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης της διδασκαλίας.

Το Hotpotatoes αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα:

JQUIZ (σύντομη απάντηση)

παράδειγμα

JMIX (μπερδεμένη πρόταση)

παράδειγμα

JCROSS (σταυρόλεξο)

παράδειγμα

JMATCH (αντιστοίχιση)

παράδειγμα

JCLOZE (συμπλήρωση κενών)

παράδειγμα

 

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;