Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )
ψηφιακές δεξιότητεςΤις προοπτικές απασχόλησης στην αγορά των νέων τεχνολογιών παρουσίασαν πρόσφατα σε έκθεση τους οι Empirica και IDC EMEA Gοvernment Insights για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αναλυτές εξέτασαν πέντε εναλλακτικές προϋποθέσεις - αύξηση ΑΕΠ, ρυθμός αποκατάστασης της οικονομίας, ποσοστό καινοτομίας, πολιτικές που αφορούν τον τομέα των νέων τεχνολογιών και ελκυστικότητα της εργασίας και της σταδιοδρομίας στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά για ηλεκτρονικές δεξιότητες, με γνώμονα το σενάριο επιστροφής της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς ανάπτυξης με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, μετά την κρίση, η Ευρώπη θα έρθει αντιμέτωπη με την ανάγκη για ένα κύμα εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες. Ο αριθμός των επαγγελματιών στον κλάδο ΤΠΕ στην Ευρώπη ήταν 4,7 εκατ. το 2007 και προβλέπονται να είναι μεταξύ 4,95 και 5,26 εκατ. το 2015. Αναλόγως το χάσμα “ψηφιακών” ικανοτήτων ή τα ασυμπλήρωτα κενά, θα κυμανθούν μεταξύ 1,7% και 13% μέχρι το 2015.

Σύμφωνα με τον κύριο Werner Β. Korte του Εmpirica, η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι θεωρητική και ιδιαίτερα δύσκολη στην παρούσα συγκυρία, οπότε είναι άγνωστο πότε θα ανακάμψει η οικονομία και πότε θα έρθει η σταθερότητα. Ειδικά η οικονομική ανάπτυξη έως το 2015 είναι ο άγνωστος παράγοντας που θα έχει μια σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η ζήτηση για τους επαγγελματίες του χώρου των νέων τεχνολογιών. Γι’ αυτό έχουμε επιλέξει να καλύψουμε ένα μάλλον ευρύ πεδίο των πιθανών προοπτικών. Εντούτοις, κοινό σημείο και στα πέντε σενάρια που έχουμε εξετάσει είναι ότι θα υπάρξει σημαντική ζήτηση για τους επαγγελματίες στον κλάδο ΤΠΕ. Μπορούμε να μιλάμε για  ισχυρή τάση εφόσον η οικονομία αποκατασταθεί από το 2011 και μετά.

Τα πέντε σενάρια
Όπως τονίζει ο κύριος Tobias Hüsing του Εmpirica: “Αν και βλέπουμε σε αυτήν την κρίση ότι οι εταιρίες είναι πρόθυμες να διατηρήσουν το ειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο τους είναι δυνατόν, πρέπει να σημειώσουμε ότι παράλληλα υπάρχει σημαντικά περισσότερη αστάθεια, έστω και βραχυπρόθεσμα, από την πλευρά ζήτησης σε σύγκριση με την προσφορά”.

Τα πέντε σενάρια είναι τα εξής:

  • Επιστροφή στα βασικά

Μια επιστροφή της οικονομίας σε μέτριο πρότυπο ανάπτυξης σε ρυθμούς προ κρίσης, με τον κλάδο της τεχνολογίας να βασίζεται κυρίως στην καινοτομία  και να αναπτύσσεται άνισα σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα οδηγούσε σε περιορισμένη ζήτηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση το έλλειμμα σε ψηφιακές δεξιότητες θα έφτανε τις 384.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8% του συνόλου του εργατικού δυναμικού στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

  • Επενδύοντας στο μέλλον

Το επόμενο σενάριο είναι αυτό της μέτριας αύξησης παρόμοιο με το προηγούμενο, με τη διαφορά ότι θα παρατηρηθεί επιτάχυνση στις αποφάσεις για επενδύσεις στην καινοτομία και το Διαδίκτυο. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, προβλέπεται επιτάχυνση της οικονομίας και αύξηση του τομέα ΤΠΕ, που αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά το 2015. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για Έρευνα και Ανάπτυξη και για δεξιότητες σε ΤΠΕ κατά την περίοδο 2012 - 2015, ενώ το χάσμα ψηφιακών ικανοτήτων προβλέπεται να φτάσει τις 580.000 θέσεις εργασίας το 2015, ποσοστό περίπου 11% του εργατικού δυναμικού του κλάδου ΤΠΕ.

  • Οικονομία της γνώσης

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η οικονομία γνώσης απογειώνεται στην Ευρώπη, χάρη στη ευρεία διάχυση της καινοτομίας, βασισμένη στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Η ζήτηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων αυξάνεται, και το χάσμα υπολογίζεται να φτάσει στις περίπου  669.000 το 2015, αριθμός που αντιστοιχεί στο 13% του εργατικού δυναμικού του κλάδου ΤΠΕ.

  • Η παράδοση κερδίζει

Μετά την κρίση, τη σκυτάλη της ανάπτυξης παίρνουν παραδοσιακές εξαγωγικές βιομηχανίες σε σύγκριση με τις καινοτόμες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό εκτιμάται, ότι θα οδηγήσει σε χαμηλή ζήτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Υπολογίζεται επίσης ότι θα παρατηρηθεί έντονη διαφοροποίηση μεταξύ χωρών και περιοχών όσον αφορά στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

  • Στασιμότητα

Μια πολύ αργή αποκατάσταση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, που θα συνοδεύεται από τακτικές προστατευτισμού, εκτιμάται ότι θα αποθαρρύνει τις επενδύσεις καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό η ζήτηση και η προσφορά των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι επίπεδη, χωρίς αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2010

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;