Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

22 ελληνικές εταιρείες και ερευνητικοί οργανισμοί πραγματοποίησαν περισσότερες από 100 διμερείς συναντήσεις για επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης "Find your ICT Partners in Face2Face meetings", που πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Μαΐου, στη Βουδαπέστη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστήριξε την ελληνική συμμετοχή, που ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, ως μέλος του δικτύων Enterprise Europe Network-Hellas και Ideal-ist και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ.

ICT Proposers' Day 2011

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου "ICT Proposers' Day 2011" που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ουγγρική Προεδρία της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι προκηρύξεις "ICT Calls 8 & 9" του 7ου ΠΠ, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για τη διερεύνηση συνεργασιών/κοινοπραξιών για την υποβολή προτάσεων. Συμμετείχαν περίπου 1.600 άτομα από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς φορείς, κ.λπ., καθώς και 75 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται πως το Enterprise Europe Network-Hellas, που απαρτίζεται από 16 οργανισμούς κατανεμημένους σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανάμεσα στους οποίους και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Βοηθά ελληνικούς φορείς να έρθουν σε επαφή με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές, επιχειρηματικές και ερευνητικές τους ανάγκες, και τους υποστηρίζει σε όλη τη διαδικασία της συμφωνίας συνεργασίας.

Το δίκτυο Ideal-ist, το ευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", προωθεί συνεργασίες μεταξύ ερευνητικών ομάδων για την από κοινού υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα. Το ΕKT είναι εθνικός κόμβος του δικτύου Ideal-ist στην Ελλάδα.

Το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα του 7ου ΠΠ: "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών", "Ενέργεια", "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες", ΙΔΕΕΣ, "Ερευνητικές Υποδομές", "Περιφέρειες της Γνώσης" και "Ερευνητικό Δυναμικό". Οι σχετικές υπηρεσίες, που παρέχονται δωρεάν, περιλαμβάνουν τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προετοιμασία των προτάσεων και τον έλεγχο των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων, καθώς και την εξεύρεση συνεργατών από όλη την Ευρώπη.

 

Πηγή: ekt.gr 

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;