Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

eu digital agenda

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μακροπρόθεσμη λύση στο συνεχές πρόβλημα του υψηλού κόστους χρήσης των κινητών τηλεφώνων και άλλων κινητών συσκευών κατά τα ταξίδια στην ΕΕ (περιαγωγή). Με τον προτεινόμενο, άμεσα δεσμευτικό, κανονισμό θα θεσπιστούν, για πρώτη φορά, διαρθρωτικά μέτρα για την τόνωση του ανταγωνισμού, με τα οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες, από την 1η Ιουλίου 2014, εάν το επιθυμούν, να συνάπτουν φθηνότερη σύμβαση κινητής περιαγωγής, χωριστή από τη σύμβασή τους για εθνικές κινητές υπηρεσίες διατηρώντας τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου. Με την πρόταση θα δοθεί επίσης στους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων φορέων εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι δεν έχουν δικό τους δίκτυο) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δίκτυα άλλων φορέων εκμετάλλευσης σε άλλα κράτη μέλη με καθορισμένες τιμές χονδρικής, ενθαρρύνοντας έτσι τον ανταγωνισμό περισσότερων φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά περιαγωγής.

Για να καλυφθεί το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθούν σε πλήρη εφαρμογή τα διαρθρωτικά μέτρα και ο ανταγωνισμός ωθήσει τις λιανικές τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα, η πρόταση προβλέπει σταδιακή μείωση των σημερινών ανωτάτων ορίων λιανικών τιμών για τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας και σύντομων μηνυμάτων (SMS) και θέτει νέο ανώτατο όριο λιανικής τιμής για τις υπηρεσίες κινητών δεδομένων. Από την 1η Ιουλίου 2014 οι καταναλωτές περιαγωγής δεν θα πληρώνουν περισσότερα από 24 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό για την πραγματοποίηση κλήσης, το πολύ 10 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό για τη λήψη κλήσης, το πολύ 10 λεπτά του ευρώ για την αποστολή σύντομου μηνύματος και το πολύ 50 λεπτά του ευρώ ανά Megabyte (MB) για την τηλεφόρτωση δεδομένων ή την περιήγηση στο Διαδίκτυο, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό (με χρέωση ανά Kilobyte χρήσης).

Η κυρία Νίλι Κρόους, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Με την παρούσα πρόταση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα στη ρίζα του –στην έλλειψη ανταγωνισμού στις αγορές περιαγωγής– με την προσφορά περισσότερων επιλογών στους πελάτες και με την παροχή στους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης ευκολότερης πρόσβασης στην αγορά περιαγωγής. Επίσης, θα μειωθούν αμέσως οι τιμές περιαγωγής δεδομένων, όπου οι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν σήμερα εξωφρενικά περιθώρια κέρδους.»

Σκοπός της πρότασης είναι να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, ότι οι διαφορές στα τιμολόγια μεταξύ των εθνικών τηλεπικοινωνιών και της περιαγωγής θα πρέπει σχεδόν να μηδενιστούν έως το 2015 (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί εάν ο ανταγωνισμός στις αγορές κινητής τηλεφωνίας παρέχει στους καταναλωτές ταχεία και εύκολη επιλογή υπηρεσίας περιαγωγής σε τιμή αντίστοιχη ή κοντά στα επίπεδα των εγχώριων τιμών. Η πρόταση θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ.

Σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή σχετικά με τον ισχύοντα κανονισμό για την περιαγωγή αναφέρεται ότι ο κανονισμός έχει μειώσει προσωρινά τις τιμές για την περιαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων και σύντομων μηνυμάτων, αλλά δεν έχει διορθώσει την έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά περιαγωγής και οι τιμές παραμένουν πεισματικά κοντά στα ανώτατα όρια λιανικής. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις της προκαταρκτικής έκθεσης, που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουνίου 2010 (βλ. IP/10/851).

Με την πρόταση της Επιτροπής θα αντιμετωπιστεί η παρούσα έλλειψη ανταγωνισμού και εναλλακτικών επιλογών για τους καταναλωτές και συγκεκριμένα:

  • Θα γίνει ευκολότερη η είσοδος των εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης, όπως των φορέων εκμετάλλευσης εικονικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας, στις αγορές περιαγωγής, με την απαίτηση να τους παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων σε άλλα κράτη μέλη πρόσβαση στα δίκτυά τους σε καθορισμένες τιμές χονδρικής. Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στις αγορές περιαγωγής και, επομένως, θα αυξηθούν τα κίνητρα ώστε να προσφέρουν στους πελάτες πιο συμφέρουσες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες.

  • Θα έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να επιλέγουν εναλλακτικό πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής, ανεξάρτητα από τον εθνικό τους πάροχο. Κάθε φορά που θα διέρχεται ο πελάτης τα σύνορα, θα ενεργοποιεί αυτομάτως τον επιλεγμένο πάροχο περιαγωγής, χωρίς άλλες ενέργειες από πλευράς του, ενώ θα διατηρεί τον ίδιο αριθμό και δομοστοιχείο ταυτότητας συνδρομητή (κάρτα SIM). Με τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η διαφάνεια και οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έρευνα αγοράς για τις καλύτερες προσφορές περιαγωγής, ενώ οι φορείς εκμετάλλευσης θα ενθαρρυνθούν να παρέχουν ανταγωνιστικότερες προσφορές περιαγωγής.

Μέχρις ότου αποφέρουν αυτές οι διαρθρωτικές λύσεις όλα τα αποτελέσματά τους, με την πρόταση:

  • Θα καθιερωθούν νέες ανώτατες λιανικές τιμές για την περιαγωγή δεδομένων (που θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα του 2016). Έτσι θα διασφαλιστεί ότι οι χρήστες έξυπνων τηλεφώνων, ταμπλετών και άλλων συσκευών για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητών θα μπορούν να έχουν επιγραμμική πρόσβαση όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, χωρίς να χρεώνονται υπέρογκους λογαριασμούς. Η Επιτροπή προτείνει να μην πληρώνουν οι καταναλωτές περισσότερα από 90 λεπτά ανά MegaByte (MB) που τηλεφορτώνουν από την 1η Ιουλίου 2012, με κάθετη πτώση στα 50 λεπτά ανά MB από τον Ιούλιο του 2014 (οι τιμές αυτές θα χρεώνονται με βάση τα Kilobyte, ανάλογα με την πραγματική χρήση). Ο ισχύων κανονισμός δεν προβλέπει ανώτατες λιανικές τιμές για την περιαγωγή δεδομένων. Ανώτατα όρια τιμών χονδρικής για περιαγωγή ισχύουν από τον Ιούλιο του 2009, αλλά οι μειώσεις δεν έχουν μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Η συνολική μέση τιμή λιανικής 1,06 ευρώ για τη μεταφόρτωση δεδομένων σε άλλο κράτος μέλος, στα τέλη του 2010, συγκαλύπτει τη μεγάλη διακύμανση των τιμών λιανικής. Για παράδειγμα, η τηλεφόρτωση στο εξωτερικό, από το δίκτυο άλλου ομίλου κινητών, κοστίζει στους καταναλωτές κατά μέσο όρο 2,23 ευρώ ανά MB, και σε ορισμένες περιπτώσεις η χρέωση έφθασε σε πολύ υψηλότερα επίπεδα (ακόμη και σε 12 ευρώ ανά MB). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα προτεινόμενα ανώτατα όρια λιανικής χρησιμεύουν απλώς ως δίχτυ ασφαλείας για τους καταναλωτές, ενώ η Επιτροπή αναμένει ότι τα προτεινόμενα διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού θα προκαλέσουν καινοτόμες πανευρωπαϊκές προσφορές και φθηνότερες τιμές, σημαντικά χαμηλότερες από τα ανώτατα όρια ασφαλείας.

  • Θα διατηρηθούν ανώτατα όρια λιανικών τιμών για την περιαγωγή φωνητικής τηλεφωνίας και σύντομων μηνυμάτων (SMS). Τα όρια αυτά αναμένεται να μειωθούν σταδιακά για όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής και θα παραμείνουν επίσης σε ισχύ έως τα μέσα του 2016.

  • Θα διατηρηθεί η προστασία της περιαγωγής δεδομένων από «φουσκωμένους λογαριασμούς» –οι μηνιαίοι λογαριασμοί των καταναλωτών και των επιχειρηματιών για πρόσβαση σε δεδομένα μέσω δικτύων κινητών, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, θα εξακολουθήσουν να περιορίζονται στα 50 ευρώ, εκτός εάν οι πελάτες επιλέξουν ρητά διαφορετική συμφωνία.

  • Θα διατηρηθούν οι ανώτατες τιμές χονδρικής μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης για όλες τις υπηρεσίες περιαγωγής μέχρι το 2022 (φωνητικές, SMS και δεδομένα), προκειμένου να δημιουργηθεί προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον για τους εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Οι ανώτατες τιμές χονδρικής θα μπορούσαν να καταργηθούν πριν από το 2022, εφόσον από τα στοιχεία της αγοράς προκύψει ότι έχει αναπτυχθεί επαρκώς ο ανταγωνισμός.

Βάσει του νέου κανονισμού, οι φορείς εκμετάλλευσης θα συνεχίσουν να έχουν την υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές περιαγωγής στους καταναλωτές, όταν μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος, αλλά οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αρνούνται εύκολα τη λήψη αυτών των πληροφοριών.

 


Ισχύοντα και προτεινόμενα ανώτατα όρια λιανικών τιμών (χωρίς ΦΠΑ):


Ισχύοντα

1η Ιουλίου 2012

1η Ιουλίου 2013

1η Ιουλίου 2014

Δεδομένα (ανά MB)

Κανένα

90 λεπτά

70 λεπτά

50 λεπτά

Πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων (ανά λεπτό)

35 λεπτά

32 λεπτά

28 λεπτά

24 λεπτά

Λήψη φωνητικών κλήσεων (ανά λεπτό)

11 λεπτά

11 λεπτά

10 λεπτά

10 λεπτά

SMS (ανά SMS)

11 λεπτά

10 λεπτά

10 λεπτά

10 λεπτά

 

Ισχύοντα και προτεινόμενα ανώτατα όρια τιμών χονδρικής (για τις τιμές που χρεώνουν οι φορείς εκμετάλλευσης μεταξύ τους):


Ισχύοντα

1η Ιουλίου 2012

1η Ιουλίου 2013

1η Ιουλίου 2014

Δεδομένα (ανά MB)

50 λεπτά

30 λεπτά

20 λεπτά

10 λεπτά

Φωνητική τηλεφωνία (ανά λεπτό)

18 λεπτά

14 λεπτά

10 λεπτά

6 λεπτά

SMS (ανά SMS)

4 λεπτά

3 λεπτά

3 λεπτά

2 λεπτά

 

Υπενθύμιση: τα προτεινόμενα ανώτατα όρια λιανικής χρησιμεύουν απλώς ως δίχτυ ασφαλείας για τους καταναλωτές, ενώ η Επιτροπή αναμένει ότι τα προτεινόμενα διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού θα προκαλέσουν καινοτόμες πανευρωπαϊκές προσφορές και φθηνότερες τιμές, σημαντικά χαμηλότερες από τα ανώτατα όρια ασφαλείας

 

Πηγή: europa.eu

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;