Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

digi-retail

Πρωτοπόρα περιφέρεια στις νέες τεχνολογίες αναδεικνύεται η Κρήτη, σύμφωνα με αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα Digi–retail.

Συνολικά, 70 επενδυτικά σχέδια νέων τεχνολογιών στον τομέα της λιανικής που υποβλήθηκαν από κρητικές επιχειρήσεις, εντάχθηκαν στη δράση Digi-retail, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ».

Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η Κρήτη φαίνεται να κατέχει την πρωτιά στον αριθμό των επενδυτικών προτάσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, με δεύτερη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην οποία εντάχθηκαν πολύ λιγότερες προτάσεις, σύνολο 44.

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

  • Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • Δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
  • Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών, και
  • Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Η δυναμική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής.

Εκτός των σημαντικών και άμεσων ωφελειών στην Ελληνική οικονομία, η δράση συμβάλλει γόνιμα στην επίτευξη των περισσότερων στόχων του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ιδιαιτέρως αυτών που συνδέονται με τη στρατηγική της Λισσαβόνας και την agenda για την «Ευρώπη 2020».

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδιών
H αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Digi-retail» ξεκίνησε από τις Περιφέρειες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και πραγματοποιήθηκε κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Στην πρώτη αυτή φάση, εντάσσονται συνολικά 264 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 11,8 εκατ. ευρώ, τα οποία αξιολογήθηκαν επιτυχώς.

Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται, εκτός από τα 70 που προέρχονται από κρητικές επιχειρήσεις, προέρχονται από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (27 επενδυτικά σχέδια), Βορείου Αιγαίου (14), Δυτικής Ελλάδας (44), Ηπείρου (28), Θεσσαλίας (42), Ιονίων Νήσων (11), και Πελοποννήσου (28).

 

Πηγή: flashnews.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;