Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Σε ειδική ηλεκτρονική βάση θα καταγραφεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, καθώς και του ελληνικού Δημοσίου. Στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα γίνει πλήρης ηλετρονική αποτύπωση όλων των χαρτών και των πληροφοριακών δεδομένων σχετικά με τα ακίνητα που υπάγονται στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας. Η εξέλιξη αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να δημιουργηθεί ένα μόνιμο σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που θα κινούνται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Το νέο σύσημα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και θα τροποποιεί τις αντικειμενικές αξίες σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σχεδιάζει την ψηφιοποίηση των αρχείων που τηρούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου. Το έργο, αξίας 3,8 εκατ. ευρώ, προβλέπει την ηλεκτρονική καταγραφή των πληροφοριακών δεδομένων για όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του στον αιγιαλό, την παραλία και τις παρόχθιες ζώνες.

Μέσω του έργου αυτού επιδιώκεται να μετατραπεί σε ψηφιακό όλο το σημερινό χάρτινο αρχείο των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα και σύμφωνα με τη διακήρυξη του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού τον οποίο δημοσίευσε στο Διαδίκτυο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών:

  • Ως τις αρχές του 2014 θα έχουν τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων». Ολες οι συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιες για θέματα δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων, αιγιαλού και παραλίας, αντικειμενικών αξιών και εθνικών κληροδοτημάτων θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου.

  • Από τη στιγμή που θα τεθούν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι πολίτες θα είναι σε θέση να ενημερώνονται αυτόματα και να υπολογίζουν άμεσα τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων τους.

  • Δημιουργία «Τράπεζας Τιμών», η οποία θα αποτελεί πηγή πληροφοριών για όλες τις δικαιοπραξίες (μισθώσεις).

 

Πηγή: kathimerini.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;