Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

ICT-PSP

Τρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνδιαλλαγές των επιχειρήσεων με τους δημόσιους φορείς παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα στην Αθήνα το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου. Πρόκειται για τις υπηρεσίες "Εγγραφή στο Επιμελητήριο Χίου", "Λήψη επιδότησης ως Νέος Αγρότης" και "Αδειοδότηση Μεταποιητικής Επιχείρησης", που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Rural Inclusion, με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Information and Communication Technologies Policy Support Programme" της ΕΕ, για το επιμελητήριο της Χίου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι δήμοι Μαραθώνα, Πατρών και Χίου, τα επιμελητήρια Καστοριάς και Αχαΐας, οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνογερμανική Αγωγή, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος ήταν η εκπαίδευση των δημόσιων φορέων σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η ανάδειξη της ανάγκης για άμεση ηλεκτρονική συνεργασία με τους ιδιώτες και ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα για μείωση του χρόνου, του κόστους και της γραφειοκρατίας των συνδιαλλαγών.

Οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Rural Inclusion είναι διαθέσιμες, στα ελληνικά και στα αγγλικά, στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Χίου. Η πλατφόρμα του έργου, στην οποία μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι, διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τέσσερις χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία και Λετονία), οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το υλικό αυτό και τα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν ως πρότυπα για την ανάπτυξη και προσφορά αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιμελητήρια, δήμους, και άλλους δημόσιους φορείς της χώρας.

Το έργο Rural Inclusiοn αφορά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές με στόχο τη μείωση του διαχειριστικού τους φόρτου. Έχει διάρκεια 36 μήνες (Ιούνιος 2009 - Μάιος 2012) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Information and Communication Technologies Policy Support Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του έργου είναι η ισπανική εταιρεία ATOS ORIGIN SAE, ενώ συμμετέχουν 13 εταίροι από 5 ευρωπαϊκές χώρες.


Πηγή: ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΔΕΤ

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;