Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

intel

Στις πωλήσεις των φορητών υπολογιστών αποδίδει η Intel τα ρεκόρ που σημειώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, καθώς οι πωλήσεις notebook αυξήθηκαν με διψήφιο ποσοστό. Στα ρεκόρ συνέβαλαν επίσης τα κέντρα φιλοξενίας δεδομένων (data center) που τροφοδοτούνται από την συνεχιζόμενη ανάπτυξη του mobile και του cloud computing.

Η Intel καταγράφει για πρώτη φορά στην ιστορία της κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. H μόνη δραστηριότητα στην οποία σημειώθηκε μείωση πωλήσεων ήταν οι Intel Atom (netbook).

Ρεκόρ σημείωσαν οι συνολικές πωλήσεις επεξεργαστών, τα κέρδη ανά μετοχή, τα καθαρά κέρδη και τα έσοδα, τα οποία κατέγραψαν αύξηση 28% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της Intel αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα $14.3 δισεκατομμύρια (σε non-GAAP βάση), τα λειτουργικά έσοδα σε $5.1 δισεκατομμύρια, τα καθαρά έσοδα σε $3.7 δισεκατομμύρια, και τα κέρδη ανά μετοχή σε 69 σεντς.  Με βάση τα πρότυπα GAAP, η εταιρεία ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο έσοδα $14.2 δισεκατομμυρίων, λειτουργικά έσοδα $4.8 δισεκατομμυρίων, καθαρά έσοδα $3.5 δισεκατομμυρίων, και κέρδη ανά μετοχή 65 σεντς.

Η εταιρεία είχε εισροή περίπου $6.3 δισεκατομμύρια μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε εις χρήμα μερίσματα ύψους $1.1 δισεκατομμυρίου, και χρησιμοποίησε $4.0 δισεκατομμύρια για την επαναγορά 186 εκατομμυρίων κοινών μετοχών. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο της Intel αποφάσισε να αυξήσει στα $10.0 δις το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό που μπορεί να διατεθεί προς επαναγορά ιδίων μετοχών, ανεβάζοντας το ύψος των συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων στα $14.2 δις, στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Η εταιρεία ολοκλήρωσε επίσης τη σύναψη ομολογιακού δανείου (senior notes) ύψους $5.0 δισεκατομμυρίων, με κύριο σκοπό την επαναγορά κοινών μετοχών.

Τάσεις ανά επιχειρηματική μονάδα:

  • Τα έσοδα από τη μονάδα PC Client ανέρχονται στα $9.4 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση.
  • Τα έσοδα από τη μονάδα Data Center ανέρχονται σε $2.5 δις, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση.
  • Τα έσοδα από άλλα τμήματα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της Intel εμφανίζονται αυξημένα κατά 68% σε ετήσια βάση.
  • Τα έσοδα από τις πωλήσεις επεξεργαστών και chipset Intel Atom ανέρχονται σε $269 εκ., μειωμένα κατά 32% σε ετήσια βάση.
  • Οι εξαγορές της McAfee Inc. και της Intel Mobile Communications, συνεισέφεραν έσοδα $1.1 δις.
  • Η μέση τιμή πώλησης για τις πλατφόρμες Intel παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε σε ετήσια βάση.
  • Το μικτό περιθώριο ήταν 63,4%, 0,6% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της εταιρείας.
  • Οι δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων ανήλθαν σε $4.2 δις, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της εταιρείας.
  • Καθαρά κέρδη $107 εκ. από μετοχές, τόκους και άλλα, έναντι προβλέψεων για καθαρά κέρδη ύψους $100 εκατομμυρίων, περίπου.

Αποτελέσματα τριμήνου (Non-GAAP)
                               Q3 2011   vs. Q2 2011   vs. Q3 2010
Κύκλος εργασιών     $14.3 δις   αύξηση 9%   αύξηση 29%
Λειτουργικά έσοδα   $5.1 δις   αύξηση 20%   αύξηση 22%
Καθαρά έσοδα         $3.7 δις   αύξηση 15%   αύξηση 24%
Κέρδη ανά μετοχή     69 cents αύξηση 17%   αύξηση 33%

Στα Non-GAAP αποτελέσματα δεν λαμβάνονται υπόψη ορισμένες λογιστικές επιπτώσεις των εξαγορών, έξοδα που σχετίζονται με τις εξαγορές αυτές, καθώς και η επίδραση των εξόδων αυτών στον υπολογισμό του φόρου.

Συγκριτικά οικονομικά αποτελέσματα (GAAP)
Αποτελέσματα τριμήνου
                             Q3 2011   vs. Q2 2011   vs. Q3 2010
Κύκλος εργασιών    $14.2 δις   αύξηση 9%   αύξηση 28%
Λειτουργικά έσοδα   $4.8 δις   αύξηση 22%   αύξηση 16%
Καθαρά έσοδα        $3.5 δις   αύξηση 17%   αύξηση 17%
Κέρδη ανά μετοχή    65 cents   αύξηση 20%   αύξηση 25%

 

Πηγή: tech.in.gr

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;