Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )
dolceta.eu logoDOLCETA είναι τα αρχικά προγράμματος για την ανάπτυξη διαδικτυακής επιμόρφωσης των ενηλίκων καταναλωτών.


Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι μια συνεχής αλληλεπίδραση πληροφοριών για την κατάρτιση και την ενημέρωση των καταναλωτών μέσω του διαδικτύου. Τα 27 κράτη - µέλη της Ε.Ε. είναι συνεργάτες στο πρόγραμμα αυτό στο πλαίσιο του οποίου δημιουργήθηκε ιστοσελίδα (dolceta.eu), που έχει ως στόχο, να δώσει, στους καταναλωτές, τις αναγκαίες δεξιότητες, για να συγκρίνουν προϊόντα και υπηρεσίες, που προσφέρονται στην αγορά, να κάνουν τις καταλληλότερες επιλογές αλλά και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Κάθε χώρα έχει διαμορφώσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, ανάλογα με τις συνθήκες, που επικρατούν στην αγορά της.

Ελλάδα
Στην Ελλάδα, το έργο αυτό, ανέλαβε το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών. Η ιστοσελίδα επικεντρώνεται και απαντά στα σημαντικότερα ερωτηματικά και τις αγωνίες των καταναλωτών. Δίνει πρακτικές απαντήσεις, ασκήσεις και παραδείγματα συνοδεύουν το θεωρητικό μέρος, ώστε να γίνεται πιο κατανοητή η θεωρία. Η ιστοσελίδα, επίσης, συνδέεται µε άλλες σχετικές ιστοσελίδες, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αποκτήσουν, αν επιθυμούν, περισσότερες πληροφορίες. Η ιστοσελίδα χωρίζεται, σε δυο μέρη, τη γωνιά του υπεύθυνου και συνειδητοποιημένου καταναλωτή, η οποία περιλαμβάνει 5 βασικές θεματικές ενότητες. Πρόκειται για την ενότητα για τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπου αναλύονται οκτώ θέματα όπως η σύμβαση πώλησης, αναγραφή τιμών, πωλήσεις από απόσταση, διαφήμιση, ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών, επίλυση διαφορών, ενιαία αγορά και ειδικά θέματα. Υπάρχει η ενότητα  υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπου αναλύονται πέντε θέματα όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες και ύδρευση-αποχέτευση. Η τρίτη ενότητα αφορά την ασφάλεια καταναλωτών και χωρίζεται σε 2 μέρη, την ασφάλεια προϊόντων, όπου αναλύονται θέματα νομοθεσίας, πώς διασφαλίζεται, κατηγορίες προϊόντων (προϊόντα για παιδιά, καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, οικιακός εξοπλισμός, εξοπλισμός προσωπικής ασφάλειας, υφαντουργικά προϊόντα, οχήματα, επικίνδυνα προϊόντα), επικίνδυνες απομιμήσεις και αρμόδιοι φορείς. Η επόμενη ενότητα φέρει τον τίτλο Προσέχω τον εαυτό μου, όπου αναλύονται επτά θέματα: γενικές αρχές ασφάλειας, ασφάλεια στο σπίτι και στον κήπο, ασφάλεια στις διακοπές και στη θάλασσα, οδική ασφάλεια, Πρώτες βοήθειες, τροφο-δηλητηριάσεις και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Υπάρχει η ενότητα Πράσινη Κατανάλωση, όπου αναλύονται έξι θέματα: Γιατί είναι απαραίτητη, διατροφή, ομορφιά και υγιεινή, κατοικία, μεταφορές και αειφορία - παρόν, παρελθόν και μέλλον. Η ενότητα χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνει θέματα: διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, τραπεζικές καταθέσεις, τρόποι πληρωμής, τοποθετήσεις και διάφορα σημαντικά θέματα. Στην ενότητα η γωνιά του δασκάλου υπάρχουν έτοιμα σχέδια μαθημάτων, που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε αυτούσια, είτε ως οδηγό, για να διδάξουν αγωγή καταναλωτή. Η γωνιά του δασκάλου περιλαμβάνει τρεις θεματικές κατηγορίες, την αγωγή καταναλωτή, στην οποία αναλύεται η αναγκαιότητα της αγωγής καταναλωτή, οι μέθοδοι διδασκαλίας κ.λπ. και περιλαμβάνονται 24 σχέδια μαθημάτων για: Διαχείριση Οικονομικών, Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών, Υπεύθυνο Καταναλωτή και Υπηρεσίες, την κατηγορία χρηματοοικονομικά προϊόντα, στην οποία περιλαμβάνονται υποστηρικτικά, για τον εκπαιδευτικό, κείμενα, για τα παρακάτω θέματα: Τράπεζες, Χρήμα, Προϋπολογισμός, Πλαστικό Χρήμα, Δανεισμός, Πληθωρισμός, Επενδύσεις, Αποταμίευση, Κίνδυνους, Ασφάλιση, Αγορά και Παράπονα Καταναλωτών. Επίσης, σε αυτήν την θεματική ενότητα, περιλαμβάνονται 24 σχέδια μαθημάτων, για να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές, στα παρακάτω θέματα: Οικογενειακός / ατομικός προϋπολογισμός - Έσοδα - Έξοδα, Αποταμίευση - επενδύσεις, Δανεισμός και Ασφάλιση, και τέλος περιλαμβάνει την κατηγορία πράσινη κατανάλωση, στην οποία περιλαμβάνονται υποστηρικτικά κείμενα, για τους εκπαιδευτικούς και 4 σχέδια μαθημάτων, με τα οποία μπορούν οι καταναλωτές να εκπαιδευτούν για: Μόλυνση Νερού, Εξοικονόμηση Νερού, Πράσινες Αγορές και Καλλυντικά. Στη γωνιά του δασκάλου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθημάτων, για τις ηλικίες: 7-11 χρονών, 12-16 χρονών και ενήλικες. Τα σχέδια, περιλαμβάνουν εύχρηστα εργαλεία, για την ολοκλήρωση των μαθημάτων, όπως παιχνίδια, τεστ, κείμενα και πολλά άλλα. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πλήρες υλικό, ανά ενότητα και ανά ηλικία, προκειμένου να εκπαιδεύσει τους σημερινούς και αυριανούς καταναλωτές, ώστε να λειτουργούν, ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές, σε όλες τις συναλλαγές τους και σε όλες τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Μέχρι το τέλος του 2010, θα είναι έτοιμη και η ενότητα Ασφάλεια τροφίμων.

 

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2010

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;