Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )
ψηφιακή ελλάδαΝέα προγράμματα προϋπολογισμού €539 εκατ. για το 2010 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρουσίασε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Τ. Κατσέλη, με  τη συμμετοχή  του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ. Αντώνη Μαρκόπουλου.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η ένταξη 47 προτάσεων, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων €9 εκατ. αφορούν έργα  Επιμελητηρίων, €24 εκατ. αφορούν δράσεις που υλοποιούνται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., €6,5 εκατ. έργα Πολιτισμού, €46,5 εκατ. δράσεις Ερευνητικών Φορέων και €14 εκατ. έργα άλλων φορέων.

Όσον  αφορά τις παρεμβάσεις στο Δημόσιο Τομέα, ανακοινώθηκαν 5 νέες προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 249 εκατομμυρίων ευρώ, προς τα Υπουργεία Παιδείας (€55 εκατ.), Πολιτισμού – Τουρισμού (€70 εκατ.), Αγροτικής Ανάπτυξης (€30 εκατ.), Αμύνης (€30 εκατ.), ενώ η τελευταία πρόσκληση προϋπολογισμού €64 εκατ., απευθύνεται αποκλειστικά στους Δήμους, καθώς θα ακολουθήσει επόμενη για τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Περνώντας από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, παρουσιάστηκε η δημοσιοποίηση του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για το 2010, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Οι βασικές κατευθύνσεις που ανακοινώθηκαν και αφορούν κρατικές ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού 190 εκατομμυρίων ευρώ, συνοψίζονται στους εξής άξονες:

  • €100 εκατ. θα διατεθούν για τη στήριξη του λιανεμπορίου, κλάδου που αδιαμφισβήτητα έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση

  • €25 εκατ. στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου

  • €15 εκατ. για την Εγνατία Πληροφορική ΙΙ

  • €50 εκατ. για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τις επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Πέραν των νέων προγραμμάτων, είναι ανοιχτές και προηγούμενες προκηρύξεις έργων, συνολικού ύψους €220 εκατ., που διαμορφώνουν το συνολικό φετινό προϋπολογισμό του προγράμματος στα €759 εκατ.

Συνοψίζοντας, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δήλωσε: «Στόχος είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων μέσω στοχευμένων προσκλήσεων, που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ιδίως εν μέσω τόσο κρίσιμων συγκυριών για τη χώρα μας. Οι σημερινές ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν έμπρακτα τον προσεκτικό σχεδιασμό που ακολουθούμε όσον αφορά την ψηφιακή στρατηγική και τη μέθοδο με την οποία υλοποιούμε το πρόγραμμά μας. Η προσπάθεια για την εδραίωση της ψηφιακής οικονομίας είναι μεγάλη και απαιτεί τη συνεργασία όλων. Οι κατευθύνσεις της ψηφιακής ανάκαμψης είναι σαφείς και θέτουν στο επίκεντρο το Κράτος, την Επιχείρηση, τον Πολίτη».


© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2010

 

Διαβάστε επίσης: Ψηφιακή Σύγκλιση, Προσκλήσεις ύψους 190 εκατ. ευρώ για αξιοποίηση ΤΠΕ στο δημόσιο

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;