Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Κτίριο ΟΤΕ

Απαραίτητη κρίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τη λήψη μέτρων για έξι μήνες που εμποδίζουν τον ΟΤΕ να διαθέσει άμεσα στους τελικούς χρήστες υπηρεσίες πολύ ταχύτερης ευρυζωνικής πρόσβασης από το ADSL. Η Αρχή τον υποχρεώνει να παρέχει στους εναλλακτικούς παρόχους πρόσβαση στο δίκτυο νέας γενιάς, αφού εγκρίνει ότι οι τιμές του είναι κοστοστρεφείς και να λάβει μέτρα ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές που θα μείωναν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουμε σήμερα από τον ΟΤΕ ή τους εναλλακτικούς.

Η ανεξάρτητη Αρχή ανακοίνωσε στις 22 Μαρτίου 2011 προσωρινά μέτρα σχετικά με τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ (VDSL), επικαλούμενη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Ο ΟΤΕ ξεκινά την παροχή υπηρεσιών χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω δικτύου πρόσβασης, στο οποίο έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί οπτική ίνα μέχρι τον υπαίθριο κατανεμητή (FTTN/VDSL). Προς το παρόν, δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση/απάντηση σχετικά με την απόφαση της ΕΕΤΤ.

Σύμφωνα με την Απόφαση Προσωρινών Μέτρων της ΕΕΤΤ, επιβάλλονται στην ΟΤΕ ΑΕ οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Υποχρέωση Παροχής Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Χρήσης Ειδικών Ευκολιών Δικτύου. Τα νέα προϊόντα είναι αντίστοιχα ή όμοια με υπάρχοντα προϊόντα, τα οποία η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεούται να διαθέτει βάσει των ρυθμιστικών της υποχρεώσεων.
  • Υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριών αναφορικά με τους όρους παροχής, την τεχνική περιγραφή και τις τιμές διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών.
  • Υποχρέωση αποχής για διάστημα 6 μηνών από τη διάθεση λιανικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης που αντιστοιχούν στις προαναφερθείσες υπηρεσίες χονδρικής.
  • Υποχρέωση κοστοστρεφούς τιμολόγησης για τις ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και υποχρέωση υποβολής προς έγκριση στην ΕΕΤΤ των προτεινόμενων τιμών και των σχετικών κοστολογικών μοντέλων που χρησιμοποίησε για τον καθορισμό τους.
  • Υποχρέωση λήψης μέτρων για τον περιορισμό των παρεμβολών λόγω λειτουργίας xDSL συστημάτων του ΟΤΕ με χρήση οπτικών ινών μέχρι την καμπίνα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η υιοθέτηση των συγκεκριμένων μέτρων, προσωρινού χαρακτήρα, κρίθηκε αναγκαία προκειμένου:

  1. να αποφευχθεί κάθε χρονικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιανικό σκέλος της ΟΤΕ ΑΕ, 
  2. να διασφαλισθεί η αποτελεσματική πρόσβαση και για τους εναλλακτικούς παρόχους σε κοστοστρεφείς τιμές, εγκεκριμένες από την ΕΕΤΤ, 
  3.  να προστατευθούν οι τελικοί χρήστες, πελάτες του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων, από τυχόν παρεμβολές σε επίπεδο φάσματος τοπικού βρόχου, που θα είχαν ως συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών, 
  4. να υπάρξει ασφάλεια, διαφάνεια και σταθερότητα στην εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση αποδοτικών επενδύσεων από όλες τις επιχειρήσεις,
  5. να εφαρμοσθεί ευθύς εξαρχής μια συνεπής κανονιστική προσέγγιση, ώστε να υπάρξει μια συντονισμένη και αποτελεσματική ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στη χώρα μας,

με στόχο την ομαλή μετάβαση σε δίκτυα νέας γενιάς, την αποφυγή στρεβλώσεων της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ασφάλειας δικαίου για όλες τις επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ αποφάσισε στις 17 Μαρτίου 2011 τη λήψη Προσωρινών Μέτρων. Τα ανωτέρω προσωρινά μέτρα θα ισχύσουν μέχρι την έκδοση αποφάσεων της ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου ανάλυσης αγορών για τις αγορές χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης και χονδρικής φυσικής πρόσβασης σε υποδομές δικτύου, οι οποίες αναμένονται έως τον Σεπτέμβριο του 2011.

Τι είναι το VDSL;
To VDSL (Very high-bitrate/high speed DSL) είναι το πιο γρήγορο ασύμμετρο DSL (υπάρχει και συμμετρικό DSL) και αποτελεί έναν συνδυασμό των χάλκινων καλωδίων του τοπικού βρόχου με την λεγόμενη οπτική ίνα στο πεζοδρόμιο που εξυπηρετεί μερικές δεκάδες σπίτια στη γειτονιά -θεωρείται μια σχετικά καλή μέθοδος για να περάσει κανείς από το ADSL στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Το VDSL επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης, όπως η τηλεόραση υψηλής ανάλυσης, το ψηφιακό βίντεο ή η διασύνδεση απομακρυσμένων εταιρικών δικτύων.

O OTE επενδύει από το 2008 στην τεχνολογία VDSL2 (με ταχύτητες 30Mbps/2,5Mbps και 50/5Mbps download και upload αντίστοιχα) και το τελευταίο τρίμηνο του 2010 φέρεται να έχει κάνει νέες εγκαταστάσεις οπτικής ίνας σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, Ζωγράφου, Βούλα και Βουλιαγμένη.

Τον Σεπτέμβριο του 2010 ο ΟΤΕ είχε ανακοινώσει το δικό του νέο Δίκτυο Πρόσβασης Νέας Γενιάς (New Generation Access - NGA), «το οποίο θα παρέχει στους τελικούς χρήστες ευρυζωνικές υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά». Αρχικά, το νέο δίκτυο θα κάλυπτε περιορισμένο αριθμό αστικών κέντρων (Δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Σερρών και Ζωγράφου).

Μέρος του δικτύου χαλκού (από το Κέντρο του ΟΤΕ της περιοχής έως τα KV στις γειτονιές -τα γνωστά ως ΚΑΦΑΟ) αντικαθίσταται από οπτικές ίνες. Το νέο δίκτυο καταρχήν είναι τύπου FTTC (Fiber to the Cabinet – Οπτικές ίνες έως το KV) και θα παρέχει υπηρεσίες υπερυψηλών ταχυτήτων (VDSL2). Στις παραπάνω περιοχές, 1.000 περίπου KV, συνδέονται με οπτικές ίνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε 125.000 σπίτια και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν νέες ταχύτητες πρόσβασης.

Συνολικά, για τη δημιουργία υποδομών οπτικών ινών νέας γενιάς, ο ΟΤΕ θα κάνει σημαντικές επενδύσεις την τριετία 2010-2012, ώστε να φέρει τις οπτικές ίνες πιο κοντά στα σπίτια των καταναλωτών. Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο κορμού του ΟΤΕ αποτελείται εδώ και χρόνια εξολοκλήρου από οπτικές ίνες που ξεπερνούν τα 35.000 χιλιόμετρα πανελλαδικά, ενώ οι βασικοί κόμβοι του δικτύου συνδέονται μεταξύ τους με πολλαπλά κυκλώματα των 10 Gbps.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ΟΤΕ σκοπεύει να προσφέρει στις παραπάνω περιοχές νέες αναβαθμισμένες ταχύτητες έως 50 Mbps. Οι νέες ταχύτητες θα είναι οι εξής:

Download

Upload

έως 30 Mbps

έως 2,5 Mbps

έως 50 Mbps

έως 5 Mbps

Επιπλέον, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ανάλογα με το ενδιαφέρον και όπου αυτό είναι εφικτό, ο ΟΤΕ κατασκευάζει λύσεις τύπου FTTB (Fiber to the Building), όπου οι οπτικές ίνες φθάνουν έως το κτίριο.

 

22/03/2011 - tech.in.gr με πληροφορίες από ΕΕΤΤ

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;