Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

Διψήφια αύξηση εσόδων "χρόνο με το χρόνο" (YoY) σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς!

intel profit rise

Αποτελέσματα Non-GAAP

 • Κύκλος εργασιών: Ρεκόρ ύψους $13,1 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά $2,3 δισεκατομμύρια, άνοδος 22% YoY
 • Μικτό περιθώριο κέρδους: 62% μειωμένο κατά 5,5% ΥοΥ
 • Λειτουργικά έσοδα: $4,2 δισ., αυξημένα κατά $221 εκατομμύρια, άνοδος 6% YoY
 • Καθαρά έσοδα: $3,2 δισ., αυξημένα κατά $290 εκατομμύρια, άνοδος 10% YoY
 • Κέρδη ανά μετοχή: 59 σεντς, αυξημένα κατά 8 σεντς, άνοδος 16% YoY

Αποτελέσματα GAAP

 • Κύκλος εργασιών: Ρεκόρ ύψους $13 δισ., αυξημένα κατά $2,3 δις, άνοδος 21% YoY
 • Μικτό περιθώριο κέρδους: 61%, μειωμένο κατά 6,6% ΥοΥ
 • Λειτουργικά έσοδα: $3,9 δισ., μειωμένα κατά $46 εκατομμύρια, πτώση 1% YoY
 • Καθαρά έσοδα: $3,0 δισ., αυξημένα κατά $67 εκατομμύρια, άνοδος 2% YoY
 • Κέρδη ανά μετοχή: 54 σεντς, αυξημένα κατά 3 σεντς, άνοδος 6% YoY

Η Intel Corporation ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα ρεκόρ για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης του κύκλου εργασιών της σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της δραστηριότητάς της.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα $13,1 δισ. (σε non-GAAP βάση), τα λειτουργικά έσοδα σε $4,2 δισ., τα καθαρά έσοδα σε $3,2 δισ., και τα κέρδη ανά μετοχή σε 59 σεντς. Με βάση τα πρότυπα GAAP, η εταιρεία ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο έσοδα $13 δισ., λειτουργικά έσοδα $3,9 δισ., καθαρά έσοδα $3 δισ., και κέρδη ανά μετοχή 54 σεντς.

Η εταιρεία σημείωση ταμειακή ροή ύψους περίπου $4 δισ. από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα ύψους $961 εκατομμυρίων, και χρησιμοποίησε $2 δισ. για την επαναγορά 93 εκατομμυρίων κοινών μετοχών.

«Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, πετύχαμε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 13 δισ. δολαρίων», δήλωσε ο κ. Πολ Οτελίνι, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intel.

«Η ισχυρή ζήτηση για την προηγμένη τεχνολογία της Intel από τους εταιρικούς πελάτες μας, η σημαντική αύξηση της χρήσης των κινητών συσκευών, η άνοδος της κίνησης στο ίντερνετ με την επακόλουθη ανάπτυξη των κέντρων μηχανογράφησης, και η ταχύτατη ανάπτυξη της πληροφορικής στις αναδυόμενες αγορές, οδήγησαν την Intel σε αποτελέσματα - ρεκόρ. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 23% στο πρώτο εξάμηνο, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πεποίθηση μας για τα αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου, μας θέτουν σε τροχιά ετήσιας αύξησης των εσόδων της τάξης του 25%».
Συγκριτικά οικονομικά αποτελέσματα (Non-GAAP)
Αποτελέσματα Τριμήνου 2ο Τρίμ. 2011 vs. 1ο Τρίμ. 2011 vs. 2ο Τρίμ. 2010
Κύκλος εργασιών $13,1 δισ. αύξηση 2%
Λειτουργικά Έσοδα $4,2 δισ. μείωση 2%
Καθαρά Έσοδα $3,2 δισ. μείωση 3%
Κέρδη ανά μετοχή 59 σεντς αμετάβλητα

Στα Non-GAAP αποτελέσματα δε λαμβάνονται υπόψη ορισμένες λογιστικές επιπτώσεις των εξαγορών και έξοδα που σχετίζονται με αυτές τις εξαγορές, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες φορολογικές επιπτώσεις αυτών των χρεώσεων.

Συγκριτικά οικονομικά αποτελέσματα (GAAP) 
Αποτελέσματα Τριμήνου 2ο Τρίμ. 2011 vs. 1ο Τρίμ. 2011 vs. 2ο Τρίμ. 2010
Κύκλος εργασιών $13 δισ. αύξηση 1% αύξηση 21%
Λειτουργικά Έσοδα $3,9 δισ. μείωση 5% μείωση 1%
Καθαρά Έσοδα $3,0 δισ. μείωση 7% αύξηση 2%
Κέρδη ανά μετοχή 54 σεντς μείωση 4% αύξηση 6%

 

intel financial & filings

2ο Τρίμηνο 2011: Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες (GAAP)

 • Τάσεις ανά επιχειρηματική μονάδα:
  • Ο κύκλος εργασιών του τομέα PC Client εμφανίζεται αυξημένος κατά 11% YoY
  • Ο κύκλος εργασιών του τομέα Data Center εμφανίζεται αυξημένος κατά 15% YoY
  • Ο κύκλος εργασιών από άλλα τμήματα Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της Intel εμφανίζεται αυξημένος κατά 84% ΥοΥ, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου εργασιών από το τμήμα Embedded & Communications, ο οποίος εμφανίζει αύξηση 25% YoY
  • Ο κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις επεξεργαστών και chipset Intel Atom ανέρχεται σε $352 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 15% ΥοΥ
 • Οι εξαγορές της McAfee Inc. και της Infineon Wireless Solutions (πλέον Intel Mobile Communications), συνεισέφεραν $1 δισ. κύκλο εργασιών στο πρώτο πλήρες τρίμηνο των δραστηριοτήτων τους.
 • Η μέση τιμή πώλησης (ASP) για τις πλατφόρμες Intel παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε YoY
 • To Mικτό περιθώριο ανήλθε σε ποσοστό 61%, παραμένοντας συνεπές με τις εκτιμήσεις της εταιρείας.
 • Οι Δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων ανήλθαν στα $3,9 δισ., σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της εταιρείας.
 • Καθαρές ζημιές $4 εκατομμυρίων από μετοχές, τόκους και άλλα, έναντι προβλέψεων για καθαρά κέρδη ύψους $50 εκατομμυρίων.
 • Ο φορολογικός συντελεστής ήταν 25%, χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις της εταιρείας που προέβλεπαν συντελεστή 29%.
 • Η εταιρεία χρησιμοποίησε $2 δισ. για την επαναγορά 93 εκατομμυρίων κοινών μετοχών.
 • Το δεύτερο τρίμηνο του 2011 περιελάμβανε 13 εργάσιμες εβδομάδες, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2011 είχε 14 εργάσιμες εβδομάδες

Επιχειρηματικές Προοπτικές
Όσον αφορά τις επιχειρηματικές προοπτικές της Intel, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτές δε λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις από εξαγορές, συγχωνεύσεις, επενδύσεις ή άλλες επιχειρηματικές κινήσεις που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά τις 20 Ιουλίου.

Τρίτο τρίμηνο 2011 (βάσει GAAP, εκτός αντίθετης αναφοράς)

 • Κύκλος εργασιών: $14 δισ., συν/πλην $500 εκατομμύρια.
 • Non-GAAP κύκλος εργασιών: $14,1 δισ., συν/πλην $500 εκατομμύρια, εξαιρουμένων ορισμένων λογιστικών επιπτώσεων από τις εξαγορές.
 • Μικτό περιθώριο: 64%, συν/πλην μια έως δύο μονάδες βάσης.
 • Non-GAAP μικτό περιθώριο: 65% συν/πλην μια έως δύο μονάδες βάσης, εξαιρουμένων ορισμένων λογιστικών επιπτώσεων από τις εξαγορές.
 • Δαπάνες (Έρευνα & Ανάπτυξη, συν Εξαγορές και Συγχωνεύσεις): περίπου $4,3 δισ..
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με τις πραγματοποιηθείσες εξαγορές: περίπου $75 εκατομμύρια.
 • Έσοδα από μετοχές, τόκους και άλλα: κέρδος $100 εκατομμυρίων περίπου.
 • Αποσβέσεις παγίων: περίπου $1,3 δισ..

Αποτελέσματα Έτους 2011 (βάσει GAAP, εκτός αντίθετης αναφοράς)

 • Μικτό περιθώριο: 63%, συν/πλην μια έως δύο μονάδες βάσης, αμετάβλητο.
 • Non-GAAP μικτό περιθώριο: 64%, συν/πλην μια έως δύο μονάδες βάσης, εξαιρουμένων ορισμένων λογιστικών επιπτώσεων και εξόδων που αφορούν τις πραγματοποιηθείσες εξαγορές, αμετάβλητο.
 • Δαπάνες (Έρευνα & Ανάπτυξη, συν Εξαγορές και Συγχωνεύσεις): $16,2 δισ., συν/πλην $200 εκατομμύρια, αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση της εταιρείας ($15,7 δισ.), συν/πλην $200 εκατομμύρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με τις πραγματοποιηθείσες εξαγορές: περίπου $260 εκατομμύρια, αμετάβλητες.
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 28% για το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερος των προηγούμενων εκτιμήσεων της εταιρείας που προέβλεπαν συντελεστή 29%.
 • Αποσβέσεις παγίων: $5,2 δισ., συν/πλην $100 εκατομμύρια, αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της εταιρείας ($5 δισ.), συν/πλην $100 εκατομμύρια.
 • Επενδύσεις: $10,5 δισ., συν/πλην $400 εκατομμύρια, αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της εταιρείας ($10,2 δισ.), συν/πλην $400 εκατομμύρια.
 • Το 2011 περιλαμβάνει 53 εργάσιμες εβδομάδες, και όχι 52 όπως συμβαίνει συνήθως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και τις επιχειρηματικές προοπτικές, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχόλιο του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή. 

 

Πηγή: adslgr.com από δελτίο τύπου της Intel

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;