Διαφήμιση
( 0 ψήφοι )

esc button

Λιγότερες ουρές στα γκισέ κι έναν νέο τρόπο συναλλαγής των πολιτών με το Δημόσιο φιλοδοξεί να επιτύχει με το νομοσχέδιο που προωθεί άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών περί «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση επιχειρείται μείωση της γραφειοκρατίας αλλά και πάταξη της διαφθοράς που γεννάει το γνωστό «γρηγορόσημο». Υπολογίζεται επίσης ότι η παρουσία του κοινού στις ουρές των δημόσιων υπηρεσιών και κατ' επέκταση το κόστος των συναλλαγών στο Δημόσιο θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 25%!

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες, να έχουν πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, να υποβάλλουν αιτήσεις, δηλώσεις και δικαιολογητικά, να προμηθεύονται πιστοποιητικά, αλλά και να πληρώνουν φόρους και εισφορές.

Ωστόσο, τα φιλόδοξα σχέδια του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση σκοντάφτουν στις καθημερινές αγκυλώσεις της κρατικής μηχανής. Μεγάλο μέρος των δημόσιων υπηρεσιών στερούνται αξιόλογης μηχανογράφησης ή και ηλεκτρονικής σύνδεσης μεταξύ τους. Την ίδια ώρα εξακολουθούν να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το χειρότερο; Υπάρχουν γραφεία και υπηρεσίες που δεν διαθέτουν υπολογιστή ούτε για δείγμα...

«Το εγχείρημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι διαρκές», υπογραμμίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και αποσαφηνίζει ότι «οι δημόσιες υπηρεσίες θα εξελίσσονται συνεχώς ηλεκτρονικά, προσφέροντας νέες υπηρεσίες στους πολίτες». Βασική επιδίωξη, όπως φαίνεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι ότι «μειώνονται οι πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων παράνομης συναλλαγής και διαφθοράς, καθώς όχι μόνο αποπροσωποποιείται η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αλλά και καταγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες και η διεκπεραίωση ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ποιότητας και της νομιμότητάς τους...».

Με τον νέο νόμο όσοι πολίτες επιθυμούν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά πρέπει να προχωρήσουν σε «ταυτοποίηση και επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση)». Ουσιαστικά θα καταχωρίσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους και την ηλεκτρονική τους υπογραφή στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του ελληνικού Δημοσίου ή κατά περίπτωση σε άλλες ηλεκτρονικές πύλες.

Οι κεντρικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

  1. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα. Βασική προϋπόθεση είναι «τα ηλεκτρονικά αυτά έγγραφα» να φέρουν «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή».

  2. Αντίστοιχη εξασφάλιση παρέχεται και για τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που θέλει να αποκτήσει οποιοσδήποτε πολίτης. «Εχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έγχαρτο έγγραφο βρίσκεται στην κατοχή του φορέα του δημόσιου τομέα ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα και κατά τη διαδικασία της καταχώρισης, της ψηφιοποίησης, της αναπαραγωγής και της εκτύπωσης καθίσταται δυνατή η ταύτιση πρωτοτύπου και ηλεκτρονικού αντιγράφου. Ως πρόσθετη διασφάλιση εισάγεται η προϋπόθεση να φέρει το αντίγραφο προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και ασφαλή χρονοσήμανση».

  3. Καθορίζεται και νομιμοποιείται η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Αυτό συνεπάγεται λιγότερη «χαρτούρα» και έξοδα αλληλογραφίας μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Ο κλασικός κλητήρας που μεταφέρει έγγραφα, από τον έναν υπάλληλο στον άλλον, κι από όροφο σε όροφο ή από κτίριο σε κτίριο, θα αντικατασταθεί από τον ανέξοδο «ηλεκτρονικό ταχυδρόμο».

  4. Επιτρέπεται επίσης και η είσπραξη ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών και ΝΠΙΔ προς φορείς του δημόσιου τομέα. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι είτε με χρέωση πιστωτικών ή άλλων καρτών. Υπό τις προϋποθέσεις της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) του υπόχρεου η καταβολή μπορεί να πραγματοποιείται είτε απευθείας από αυτόν είτε μέσω των ΚΕΠ.

  5. Η κάθε δημόσια υπηρεσία υποχρεώνεται να ιδρύσει και να διατηρεί δικτυακό τόπο ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα διαμόρφωσης ειδικού χώρου στο δικτυακό τόπο του φορέα στον οποίο κάθε πολίτης θα μπορεί να υποβάλλει ερωτήματα και φυσικά θα μπορεί να λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντήσεις!

 

27/03/2011 - Σπύρος Φρεμεντίτης / enet.gr

 

Διαβάστε επίσης:

δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;