Διαφήμιση
( 3 ψήφοι )
Ευρετήριο Άρθρου
Τεχνολογικό χάσμα και ελλειματική ανάπτυξη
- Καινοτομούν οι ελληνικές επιχειρήσεις;
- Τεχνολογικός μετασχηματισμός και διεθνείς άμεσες επενδύσεις
- Οικονομική προσαρμογή και καινοτομία μετά την κρίση
- Χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και αποτελέσματα καινοτομίας
- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- Ανοιχτό λογισμικό
- Εθνική ερευνητική πολιτική...
- Η δραστηριότητα ευρεσιτεχνιών
- dot-communism
Όλες οι Σελίδες
τεχνολογικό χάσμα
H κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία είναι πολλαπλή. Ζούμε κρίση δημοσιονομική, κρίση ανταγωνιστικότητας, κρίση αξιοπιστίας. Μέχρι πρόσφατα και κρίση ηθική και κρίση πολιτικού ευτελισμού. Τελικά, κρίση συνολική. Επίκεντρο του αφιερώματος αυτού είναι η τεχνολογική και καινοτομική ικανότητα της χώρας και η σχέση της με την αναπτυξιακή διαδικασία, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, με την ικανότητά μας να βελτιώνουμε ως κοινωνία το επίπεδο διαβίωσής μας. Αυτό που γίνεται φανερό στις αναλύσεις που ακολουθούν αφορά την τεράστια υστέρηση της χώρας σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της εποχής και τις επιδόσεις άλλων κοινωνιών.

Ωστόσο η υστέρηση στα πεδία της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας θα ήταν λάθος να ιδωθεί ως ένα τεχνολογικό ή «τεχνοκρατικό» πρόβλημα. Στην ουσία, υποδηλώνει μια υστέρηση στην ικανότητά μας όχι μόνο για παραγωγή νέων μορφών γνώσης, αλλά και για προσαρμογή και αξιοποίηση της γνώσης που παράγουν άλλοι. Επιπλέον, πίσω από τον όρο «γνώσεις» βρίσκονται οι αντιλήψεις, οι θεσμοί, οι μηχανισμοί που κινούν τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, ακόμη και πολιτισμικές λειτουργίες σε μια χώρα. Ετσι, όσα αναλύονται στο αφιέρωμα αυτό για θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας μπορούν να ιδωθούν και ως ένα «παράθυρο ανάγνωσης» της ευρύτερης ποιότητας της ανάπτυξης που χαρακτηρίζει την Ελλάδα.

Και έτσι, με την «ποιότητα της ανάπτυξης» φτάνουμε στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα που συνοδεύουν την ελληνική οικονομική διαδικασία, και που για δεκαετίες περιστρέφονται αυτιστικά γύρω από τους ίδιους άξονες: δημοσιονομικά ελλείμματα, δημόσιο και εξωτερικό χρέος, πληθωρισμός (ακόμη και εκεί που είμαστε), διαφθορά, απαξίωση του συλλογικού και αποθέωση του ιδιωτικού. Για να ακριβολογήσει κανείς, αυτιστική δεν είναι η οικονομία και τα χαρακτηριστικά της, αλλά εμείς οι ίδιοι ως κοινωνία.

Στην ουσία, αυτά δείχνουν παραστατικά ότι, όπως επισημάνθηκε, το κεντρικό μας πρόβλημα δεν είναι τεχνολογικό. Πίσω από τη θεματική «τεχνολογία- καινοτομία- γνώσεις- εκπαίδευση» λειτουργούν πολύ πιο σύνθετοι παράγοντες, που συνδέουν ετερόκλητες λειτουργίες, όπως η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, η ανικανότητα της κοινωνίας μας να κατανοήσει τις προτεραιότητες που τη συμφέρουν, να επιλέξει τρόπους να τις πραγματοποιήσει, οι ευρύτερες επιλογές που κάνουμε για καίρια θέματα (π.χ. μηχανισμοί εκπαίδευσης, ιδεολογίες αναπαραγωγής), οι παραγωγικές δομές μας, οι αντιλήψεις μας ή οι συλλογικές συμπεριφορές μας.

Η πρόσφατη (και δεν εννοούμε των λίγων μηνών) συγκυρία κάνει για άλλη μια φορά εξαιρετικά ορατή τη σχέση συγκοινωνούντων δοχείων που χαρακτηρίζει την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική με τις συλλογικές ικανότητες, τις συλλογικές γνώσεις και επιλογές. Είναι μια σχέση αποτυχίας- μιας συσσωρευμένης μακρόχρονης αποτυχίας- που θα πληρωθεί εξαιρετικά ακριβά, σύντομα και για μακρύ διάστημα.

Για πρωτοχρονιάτικο τεύχος το μήνυμα αυτό σίγουρα δεν έχει τον στερεότυπο και επίπλαστο άνεμο πρωτοχρονιάτικης αισιοδοξίας. Ωστόσο, στ΄ αλήθεια, δεν είναι τα μηνύματα ή τα λόγια αυτά καθαυτά που είναι αισιόδοξα ή απαισιόδοξα, όσο οι πραγματικότητες οι ίδιες στις οποίες τα μηνύματα αναφέρονται. Ευχάριστες, αλλά εξωπραγματικές, αναλύσεις και μηνύματα οδηγούν σε σκληρές πραγματικότητες, ενώ δυσάρεστες, αλλά πιο πραγματιστικές, αναλύσεις και μηνύματα μπορούν να οδηγήσουν σε αισιόδοξες καταστάσεις. Τα περιθώριά μας σήμερα βρίσκονται πλέον στα άκρα. Και η έκφραση του κ. Γιούνκερ «the game is over» («τέλος το παιχνίδι») εκφράζει την κρίσιμη στιγμή όπου σε ένα παιχνίδι η μόνη σου επιλογή είναι αν θα κάνεις κάτι για να αποφύγεις την ήττα ή όχι.δημοψήφισμα

Νέα επικαιρότητας: Ποιότητα ή ποσότητα;